Datalekken – Wie gaat Wat checken?

Ton Veldhuis

Ton Veldhuis (1958). Sinds zijn afstuderen als jurist is Ton actief als creatief en strategisch adviseur rondom digitalisering en innovaties. Hij vertaalt de technologische ontwikkelingen en trends naar praktische en haalbare toepassingen, in gemakkelijke taal. Ton heeft inmiddels ruim 100 workshops gegeven en werkt in cocreatie met Projob. 

Training: Datalekken – Wie gaat Wat checken? 

Op 25 mei 2018 treden de nieuwe EU-regels voor de bescherming van persoonsgegevens definitief in werking. Alle datalekken moeten gemeld worden. Na melding of bij verzuim moet je laten zien wat je allemaal zelf hebt gedaan om die lekken te voorkomen. De toezichthouder zal strenger worden en de boetes zijn niet mals. 

Hoe voorkom je problemen?
Betrek de juiste mensen in het privacybeleid!
De meningen over wie dat zijn, zijn verdeeld, vooral onder externe adviseurs. De jurist adviseert contracten, de accountant wil een audit en volgens de IT-deskundige dient de beveiliging op orde gebracht te worden.
Maar in al deze oplossingen voor het voorkomen van datalekken, wordt de belangrijkste factor vergeten: de eigen mensen in het bedrijf.
En wat blijkt: zo ingewikkeld is het allemaal niet om datalekken en boetes te voorkomen. 

Een praktische en concrete aanpak
In een interactieve workshop van 3 uur gaan we samen met de relevante disciplines en mensen uit de organisatie de eigen processen door om te bepalen waar de knelpunten zitten. De uitkomsten van deze maatwerk vraag- en antwoordsessie zijn: 

  • herijking van het bedrijfsproces en begrip voor de relevantie van data;
  • inzicht welke persoonsgegevens worden opgeslagen, hoe dat gebeurt, wie er bij kan, hoe lang deze bewaard worden, waar en hoe de data wordt opgeslagen en hoe sterk de beveiliging is;
  • inventarisatie en analyse van eerdere datalekken, hoe deze zijn ontstaan, wat er mee gebeurd is, waar de risico’s lagen en hoe toekomstige te voorkomen;
  • welke persoonsgegevens wel of niet nodig zijn voor de uitvoering van het werk;
  • een helder plan voor eventueel benodigde vervolgacties en taakverdelingen. 

Na het doorlopen van deze sessie is het aantoonbaar dat er in de organisatie wordt voldaan aan de eisen van risicoanalyse en voorbereiding (awareness, communicatie, logboek).

Duur: 3 uur
Locatie: in overleg, in eigen organisatie of bij Projob
Aantal deelnemers: max 5
Kosten: € 750, exclusief BTW. Inclusief documentatie en stappenplan.