De Eerste indruk

Shereen Leissius Esther Werneke Nanke Kramer

Shereen Leissius (links), Image Stylist, richtte in 2014 haar bureau SHAPE op voor uiterlijke presentatie. Zij is Senior (loopbaan) coach & trainer bij Projob. Vanuit haar unieke kijk op de mens als totaal, innerlijk èn uiterlijk, coacht en begeleidt Shereen vakkundig naar oplossingen, inzichten en zelfvertrouwen toe. 

Esther Werneke (midden), Trainingsactrice, richtte in 2009 EW-Projects op, haar bedrijf voor scheppende- en podiumkunst. Zij traint individuele klanten en groepen op het gebied van presentatie en spreken in het openbaar. 

Nanke Kramer (rechts), Communicatieprofessional, richtte in 2012 als zelfstandige haar bureau & Kramer Communicatie op. Zij combineert een veelzijdige praktijkervaring in de corporate wereld en in de media met vakkennis.

De Eerste indruk 

Je komt binnen, zegt gedag, schudt hier en daar een hand en je hoopt dat je straks je tekst nog weet die je hebt bedacht om een goede indruk te maken.
Maak je maar niet druk! Het oordeel is al geveld, onbewust en over jou.
De eerste indruk bepaalt vaak het kruisje x of het vinkje achter je naam.

Een spiegelsessie
Een sessie die de eerste indruk die uw medewerker op anderen maakt in het spotlicht plaatst. Deze sessie bevat verrassende elementen die helpen om ingesleten patronen te doorbreken en de medewerker aan het denken te zetten. De trainers houden hem of haar een spiegel voor en toetsen of hun indrukken kloppen met de realiteit, wat aanzet tot zelfreflectie.
Vervolgens zoomen zij in op naar voren gekomen aspecten en creëren zo bewustwording van de eerste indruk die de medewerker op anderen maakt. Hoe kom je zowel verbaal als non verbaal over?

Resultaat
De medewerker krijgt inzicht in eigen performance en verborgen en onbenut potentieel. Ook de uiterlijke presentatie kan hij of zij versterken door praktische handvatten die in de sessie worden aangereikt. Deze eyeopeners kunnen grote impact hebben. 

Werkwijze
Voorafgaand aan de sessie krijgt de medewerker een aantal voorbereidende opdrachten.
Tijdens de sessie gaan een Image stylist, trainingsacteur en een communicatiespecialist in snel tempo met de deelnemer aan de slag, door oefeningen, spiegelingen en het geven van advies.                                                               

Kosten individuele sessie: €275,00 excl. BTW, incl. voorbereiding persoonlijk programma
Duur sessie : 1,5 uur
Locatie: Projob, Amsterdam