Business Agility & Storytelling: Training ‘Back to the future’

Kirsten Baas Els Brouwer

Kirsten Baas (links) heeft een sterke basis in Marketing, HR en IT. Zij is organisatieadviseur bij Smart Group Futuring Business. Zij adviseert over strategische organisatievraagstukken en stimuleert mensen om veranderingen te omarmen. Kirsten vindt dat  'Fun' nog onderbelicht is en een graadmeter binnen organisaties moet worden.

Els Brouwer (rechts) is arbeidsmarktspecialist en Chief Storytelling Officer. Storytelling zet zij in als een relevant veranderingstool omdat verhalen betekenis geven aan (werk)leven. Door het toepassen van Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken) in verhalen, ontstaat voor ieder een toekomstbeeld dat voort bouwt op successen en positieve ervaringen uit het verleden. Back to the future!

Business Agility & Storytelling: Training ‘Back to the future’ 

Openstellen voor veranderingen
Wij leven in een tijdperk van humanoids, robotisering en automatisering. Hoe kun je het beste omgaan met verandering in onze wereld waar verandering een zekerheid is? 
Banen verdwijnen en verschijnen. De grote impact daarvan is te zien in ons werk en in de business modellen van organisaties. Wij mensen vinden veranderingen van nature minder prettig. Maar wij worden enthousiast als wij verandering als 'fun' ervaren. 

‘Change is Fun!’ 

Voor wie: voor medewerkers die niet alleen duurzaam inzetbaar willen zijn maar ook met plezier willen werken. 

Aan de slag met:

  • bewustwording
  • inspiratie
  • duurzaamheid
  • openstellen voor veranderingen
  • Emotionele drijfveren, rationele drijfveren, de weg effenen voor veranderingen 

Gedurende de gehele dag zullen diverse werkvormen worden ingezet zoals:

  • Interactie / Cocreatie
  • Storytelling
  • Zelfreflectie

Resultaat:

  • persoonlijk inzicht: waar kom ik vandaan, wie ben ik nu en hoe ziet mijn toekomst er als werknemer uit?
  • persoonlijk plan van aanpak: dromen en wensen aanpassen aan de realiteit en mogelijkheden van je omgeving. Jouw eigen waarden laten aansluiten bij de kernwaarden van de organisatie. 

Duur: 9.30-17.00
Locatie: bij Projob
Tariefstelling: offerte op maat
Aantal deelnemers: min. 6, max. 10