Flexflitsen

Flexflitsen 

  • Wijziging aantal vakantiedagen voor uitzendkrachten
    Er wordt dit jaar voor het eerst een onderscheid gemaakt in de percentages voor de reserveringen tussen de cao van de ABU en die van de NBBU. De ABU-cao heeft vanaf 2018 namelijk 25 vakantiedagen in plaats van 24 en daardoor verandert het aantal werkbare dagen. Het aantal feestdagen is gelijk in beide cao’s, dat zijn er 7 in 2018. Uitzendkrachten die onder de cao van de ABU vallen hebben dus recht op 1 vakantiedag meer, dit brengt een lichte kostenstijging in de reserveringen met zich mee.
  • Meer nadruk op loopbaanontwikkeling voor flexkrachten (artikel ABU)
    In de flexbranche wordt steeds meer geschoold en kleinere flexorganisaties maken daarin echt een inhaalslag. Dit blijkt uit de Scholingsmonitor 2017, een onderzoek dat KBA in opdracht van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche heeft uitgevoerd. “Van de uitzendkrachten volgt momenteel 14% een opleiding, in aantal en aandeel weer meer dan tijdens eerdere metingen in 2009 en 2012. Dat is mooi om te constateren,” lichten de KBA-onderzoekers Hedwig Vermeulen en Wouter de Wit in Flex & Figures toe. Bij mensen met een flexibel direct dienstverband ligt dit op 12%; van de vaste werknemers volgt 19% scholing.

Contact

SK2.jpg

Heeft u vragen over wet- en regelgeving?

Neem contact op met Sonja Kos