Uw 45+ werknemer kosteloos laten coachen

Projob heeft een prachtig aanbod: uw werknemer van 45+ kosteloos laten coachen om bewust en voorbereid de toekomst in te gaan. 

Waarom? Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid treft een tijdelijke regeling tot verstrekking van subsidies voor ontwikkeladviezen aan werkenden van vijfenveertig jaar en ouder. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door een loopbaancoach die aan diverse criteria moet voldoen om de expertise en professionaliteit te waarborgen. De loopbaancoaches van Projob voldoen hier volledig aan en kunnen u daarom deze regeling aanbieden, zonder kosten. Tevens neemt Projob het administratieve werk rond de aanvragen op zich. Een mooi aanbod dat wij graag voor u verzorgen!

De subsidie kan pas worden toegekend nadat het traject is afgesloten, een risico dus als er geen toekenning plaatsvindt. Ook dat nemen wij op ons. Wij gaan er vanuit dat onze zorgvuldigheid en deskundigheid dit risico wegnemen. Het enige dat buiten onze macht ligt is dat de subsidiepot op kan zijn en de kraan wordt dichtgedraaid. Dan is uw werknemer toch geholpen en zullen onze loopbaancoaches dit verlies nemen maar uiteraard geen nieuwe verzoeken meer aannemen. 

Wat houdt de regeling in? Er wordt vanuit de overheid aandacht gegeven aan de werknemer van 45+ om deze bewust te maken van zowel de eigen situatie als van toekomstige ontwikkelingen en hoe hij of zij daar actie op kan ondernemen om aan het werk te kunnen blijven tot aan het pensioen. Deze werknemer moet hiervoor wel aan een aantal criteria voldoen. Het gaat hier over mensen die momenteel werkzaam zijn in een van de volgende beroepsgroepen:

 • administratief en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten;
 • cateringmedewerkers;
 • verkoopmedewerkers en medewerkers logistieke centra in de detailhandel;
 • gemeenteambtenaren, werkzaam in de domeinen burger- en publiekszaken;
 • buitengewoon opsporingsambtenaren, bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering, toezichthouders en handhavers;
 • schoonmakers;
 • ambulancepersoneel en meldkamerpersoneel ten behoeve van de ambulancedienst.

De mogelijkheden zijn:

 • ontwikkeladviestrajecten individueel voor werkenden die werkzaam zijn in een genoemde beroepsgroep; 4 gesprekken over bewustwording, competenties, vaardigheden, ontwikkeladvies.
 • een individueel traject voor een leidinggevende van werkenden die werkzaam zijn in een van de genoemde beroepsgroepen (begeleiding, informeren en faciliteren van deze werknemers), 2 gesprekken.
 • een trainingstraject voor drie tot en met tien leidinggevenden tegelijk van werkenden die werkzaam zijn in een van de genoemde beroepsgroepen (begeleiding, informeren en faciliteren van deze werknemers), 3-4 uur. 

Hoe houdt SZW hier controle op kwaliteit van uitvoering ? 

 1. Inzage in het ontwikkelplan en het gespreksverslag voor controle

SZW kan bij de loopbaanadviseur een controle uitvoeren. Hiermee wordt vastgesteld of het ontwikkeladviestraject echt is uitgevoerd en of het volgens de regels is gebeurd. Daarvoor is het BSN-nummer van de medewerker nodig en is inzage in het persoonlijke ontwikkelplan en het gespreksverslag nodig. De controlerende ambtenaar van SZW heeft een geheimhoudingsplicht. Hij zal geen kopieën maken of op een andere manier de gegevens delen met derden. Het ministerie wil alleen weten of er een door de medewerker ondertekend ontwikkelgespreksverslag en ontwikkelplan is en of het plan en het verslag op de juiste wijze zijn opgesteld. 

 1. Benadering van de medewerker voor onderzoeks-doeleinden door het door het ministerie ingeschakelde onderzoeksbureau en medewerking aan onderzoek 

Het ministerie wil graag weten wat het ontwikkeladviestraject de deelnemers heeft opgeleverd. Een onderzoeksbureau, Regioplan, gaat dit onderzoek uitvoeren. Het onderzoeksbureau zal tweemaal vragen om een korte online enquête in te vullen. Daarvoor is het nodig dat zij beschikken over de contactgegevens van de medewerker. De gegevens worden anoniem verwerkt. 

Wilt u hierover een afspraak maken , dan kunt u een email sturen naar: support@projob.nl, wij nemen dan z.s.m. contact met u op.