Training Systemisch leiderschap

Foto Marieke Verhagen

Marieke Verhagen werkt sinds 2006 als (loopbaan)coach en trainer bij Projob. Zij stimuleert mensen zowel om stil te staan en te reflecteren als om weer in beweging te komen, vanuit de combinatie van haar vakmanschap en haar professionele intuïtie. Zij maakt gebruik van verschillende methoden als NLP, oplossingsgericht werken, Systemische opstellingen en Transactionele Analyse.

Systemisch Leiderschap

Je hoeft geen leider te zijn om er een te worden van je eigen leven!

Systemisch leiderschap

Persoonlijk leiderschap gaat over: weten hoe je jezelf kunt leiden en hoe je ervoor zorgt dat je je doelen kunt realiseren door optimaal gebruik te maken van je kwaliteiten en talenten.

Systemisch leiderschap gaat over: weten hoe patronen uit je persoonlijke kring en systeem van herkomst invloed hebben op jouw professionele functioneren.

Verkennende vragen zijn:

  • Waarop ben ik gewend te sturen in mijn leven, wat zijn mijn leidende principes?
  • Welke bijdrage wil ik leveren vanuit mijn professionele positie?
  • Herken ik mijn eigen patronen en hoe ga ik hiermee om?

In deze inspirerende eendaagse training maak je kennis met het systemisch kijken en denken. Je gaat onderzoeken hoe jouw achtergrond, levenservaringen en familiesysteem van invloed zijn op jouw houding, je kijk op de wereld, jouw manier van reageren en vooral je eigen werkwijze in je professionele positie. Het zijn je wortels die zorgen voor jouw manier van doen en laten. Inzicht en erkenning van deze basis, geeft houvast in je persoonlijk leiderschap.

De training biedt kaders om te reflecteren op diepgewortelde patronen die soms van generatie op generatie zijn doorgegeven. Deze patronen herbergen jouw kwaliteiten en vormen tegelijkertijd ook je valkuilen.
Systemisch kijken naar eigen wortels geeft inzicht in je gedragsgewoonten,  zodat je bewust keuzes kunt maken hoe jij in de toekomst hiermee wilt omgaan.

Je gaat het pas zien als je het aankijkt!