Assertiviteitstraining

Resultaten beïnvloeden vanuit leiderschap
Jacqueline van’t Spijker is organisatiepsycholoog en zelfstandig HR professional en werkt samen met organisaties en zelfstandigen om veranderingen in beweging te brengen.
Tet van der Donk is trainer en trainingsactrice. In de afgelopen 25 jaar deed zij een ruime ervaring bij diverse onderwijsinstellingen en dienstverlenende organisaties.

Assertiviteitstraining
Ja zeggen tegen een ander, zonder nee te zeggen tegen jezelf

Op het werk wordt in veel gevallen van je verwacht dat je assertief en zichtbaar kunt zijn. Je wilt daarbij opkomen voor je eigen belang, én de relatie met de ander(en) goed houden. Daarvoor zijn de juiste randvoorwaarden nodig: Je standpunt bepalen, weten wat jouw belangen zijn en die kunnen verwoorden. Inzicht in de overtuigingen die jou helpen en hinderen. Het vraagt ook vaardigheid om in gesprekken met anderen helder en standvastig te zijn, om te kunnen verwoorden wat voor jou belangrijk is en te krijgen waar jij op uit bent. Dus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Welke kwaliteiten anderen in jou herkennen
  • Waar bevind jij je op de schaal subassertief – assertief – agressief?
  • Omgaan met emoties in gesprekken op je werk
  • Omgaan met verschillende belangen en (dreigende) conflicten
  • Nee zeggen en ja zeggen
  • Feedback geven en concrete afspraken maken
  • In groepen zichtbaarder zijn
  • Je standpunt verwoorden én daarvoor de aandacht vasthouden bij anderen
  • Helder communiceren

Interactieve werkvormen

De training is actief en praktijkgericht, waarbij steeds een klein stukje theorie direct wordt omgezet in een praktische oefening. In de eerste twee bijeenkomsten oefen je voor jezelf en met elkaar, in de derde bijeenkomst ga je oefenen met een trainingsacteur. Je oefent met praktijksituaties, die jij in je werk tegenkomt.

De training kent verschillende bijeenkomsten, met reflectie- en oefentijd tussen de trainingsdagen. Groepen bestaan uit maximaal 6-8 deelnemers, zodat er voldoende ruimte is voor individuele feedback en aandacht. 

Wanneer en waar? 
Bij Projob of op locatie, datum en tijd in overleg.

Wat kost het?
In company maatwerk training, een groep telt 6-8 deelnemers.

Kosten
Naar aanleiding van een gesprek over doel en resultaten die u wilt bereiken met de training maak ik een maatwerk voorstel met een opgave van de investering.