HR Testinstrumenten

Onze loopbaancoaches kunnen in outplacementtrajecten en in werving en selectie procedures gebruik maken van testinstrumenten. De testinstrumenten kunnen ook zonder traject worden afgenomen.

Projob hanteert de volgende HR Testinstrumenten

 • Persoonlijke Profiel Analyse

  De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is geen test. Het is een nauwkeurig onderzocht en gevalideerd psychotechnisch instrument dat online ingevuld kan worden en snel en eenvoudig inzicht geeft in iemand zijn werkgedrag, manier van communiceren, motivatie, sterke kanten en welke bijdrage deze persoon op grond hiervan kan leveren aan de organisatie.

  /1591/Persoonlijk-Profiel-Analyse.html

 • De Golden Personality Type Profiler

  De Golden is een type persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretic

  /1615/Golden-Personality-Type-Profiler.html

 • GIA / General Intelligence Assessment

  Een GIA is een set accurate, betrouwbare en onafhankelijk gevalideerde testen, waarmee inzicht wordt verkregen in hoe snel iemand nieuwe informatie, competenties of procedures in zich opneemt, onthou

  /1579/General-Intelligence-Assessment.html

 • LIV / Loopbaan Inzicht Vragenlijst

  De Loopbaan Inzicht Vragenlijst biedt handvatten aan volwassenen met loopbaanvraagstukken. Het RIASOC/PAKSOC-model is de basis van de test en biedt meer inzicht in de interesses, kennis en vaardighed

  /1627/Loopbaan-Interesse-Vragenlijst.html

 • Functie Analyse

  De  Functie analyse is ontworpen om op een snelle en effectieve wijze te bepalen welke gedragskenmerken nodig zijn voor succesvolle beoefening van een bepaalde functie. Het proces is eenvoudig en res

  /3844/Functie-Analyse.html