Nationale Nederlanden
Projob maakt een maatwerktraining voor Nationale Nederlanden

Het team specialisten van de T&I security afdeling van Nationale Nederlanden levert een essentiële bijdrage aan de beveiliging van de cliëntendossiers van alle zakelijke en particuliere opdrachtgevers van Nationale Nederlanden. Als goed werkgever wilde Nationale Nederlanden haar werknemers ondersteunen in het makkelijker schakelen tussen de interne en externe opdrachtgevers. Het doel van deze maatwerktraining was een bijdrage te leveren aan de bewustwording en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van het klantgericht werken van de technische medewerkers.

Een dag met aandacht voor delen van issues, voor de soms lastige posities waarin zij zich bevinden, actieve oefeningen, afgewisseld met theoretische ondersteuning voor nog meer klantgericht werken.Amsterdam ArenA

Training Feedback geven en ontvangen voor de Amsterdam ArenA

Amsterdam ArenA wilde de leidinggevenden extra ondersteuning bieden in het geven van constructieve feedback in de functionering- en beoordelingsgesprekken. De trainers van Projob boden hun training ‘Feedback geven en ontvangen’ aan.  Na een dagdeel durende training over hoe leidinggevenden vinger aan de pols houden bij gemaakte afspraken, hoe medewerkers gezien en gewaardeerd willen worden en de kunst van het geven ontvangen van feedback. De deelnemers waren positief opgeladen en tevreden over de training.
Projob’s loopbaancoaches trainen Buitengewone ambtenaren burgerlijke stand

Projob kreeg de mooie opdracht om zes trouwambtenaren van de Gemeente Teylingen te trainen op presentatievaardigheden. Een persoonlijke toespraak is een vast onderdeel van een huwelijksplechtigheid en de presentatie daarvan bepaalt een groot deel van de impact van de toespraak. Daarbij komt dat ieder stel dat trouwt uniek is en daar zal iedere huwelijksplechtigheid op afgestemd moeten worden. Welke woorden doen er nu echt toe bij een plechtigheid en hoe handel je in lastige of emotionele situaties? Tijdens de training werd ruimte vrijgemaakt om ervaringen of ideeën hierover met elkaar uit te wisselen.


MARE Research

Mooie samenwerking met MARE Research 

De support staf van MARE Research, bestaande uit vijf medewerkers, heeft in het verleden te maken gehad met een aantal veranderingen. Veranderingen in de kantoororganisatie maar ook van werkprocessen en structuren. Een goed moment dus om aandacht te geven aan wat dat voor de samenwerking binnen het team betekent.
De trainers van Projob zijn met hun aan de slag gegaan met o.a. kernkwadranten, hoe deel je je werksuccessen, effectieve communicatie en samen zoeken naar oplossingen door een creatieve samenwerking.