Column Marja: De Wet van Snuf

De Wet van Snuf

In het februari nummer van Managementboek Magazine stond deze keer een artikel wat me enorm aansprak en wat ik graag met u wil delen. Het artikel is van Jos Burgers en is getiteld: Geven is krijgen.

Best­sel­ler­au­teur Jos Bur­gers heeft het ge­drag van zijn hond als me­ta­foor ge­bruikt voor de stel­ling waar het in zijn nieu­we boek ‘De Wet van Snuf’ om draait: wat je geeft, krijg je te­rug. In ne­ga­tie­ve, maar voor­al ook in po­si­tie­ve zin. Het onderwerp van ‘De Wet van Snuf’, geven en (minder) nemen, is nieuw voor Burgers, maar het achterliggende thema niet: klantenbinding en loyaliteit.

Vanuit mijn eigen ondernemerschap kan ik de Wet van Snuf van harte onderschrijven. Mijn visie op werk draait om verbinden van mensen met werk, mensen met mensen en ook met zichzelf. Daar kun je alleen echt succesvol in zijn als je begint met geven. Ik geloof dat je dat bereikt door oprechte interesse te hebben, met tijd voor mensen vrij te maken en door anderen iets te gunnen. Drie aspecten die om geven draaien. En erg belangrijk daarbij: verwacht er niet als vanzelfsprekend iets voor terug. Maar laat wel je waardering blijken als dat toch gebeurt!

Als ondernemer vind ik ook dat Geven is Krijgen intern in je organisatie geldt. Als je geen interesse hebt in je eigen werknemers, als je niet bereid bent om je verhaal en je eigen kijk op werk met hen te delen, als je niet je waardering laat blijken voor wat ze doen, hoe kan er dan bij hun binding en loyaliteit aan jouw organisatie ontstaan? Je moet er dan natuurlijk ook als ondernemer op toezien dat ‘de Wet van Snuf’ door de leidinggevenden in je organisatie toegepast wordt. En dat al je werknemers het op hun beurt weer naar buiten toe laten gelden.

Ik doe zaken het liefst in vertrouwen, vanuit interesse en het gunnen. Het draait uiteindelijk allemaal om wederkerigheid. Met de meeste van u die deze nieuwsbrief lezen, heeft Projob al een jarenlange samenwerking. Ik geloof dat De Wet van Snuf voor ons wederzijds opgaat; ik heb in de loop der jaren zoveel van u teruggekregen! Mijn waardering daarvoor wil ik bij deze nog graag eens geven!

Wilt u het hele artikel over ‘De Wet van Snuf’ lezen, klikt u dan hier.