Flexflitsen

Tijdelijke contracten zien er vanaf 1 juli 2014 anders uit. 

Wat er verandert op een rijtje: 

1. Geen proeftijd

In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd worden opgenomen. Dat geldt ook voor een aansluitend contract.

Tip: Mocht u na 1 juli hier tegenaan lopen dan kan Projob u goed adviseren en een gemakkelijke uitkomst bieden.

2. Geen concurrentiebeding

In tijdelijke contracten mag alleen bij bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding opgenomen worden.

Tip: Projob’s netwerk van ZZP’ers kan bij concurrentiegevoelige posities hiervoor een oplossing bieden.

3. Aanzegtermijn van een maand

Bij contracten van 6 maanden of langer moet de werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of hij het contract wel of niet verlengt.

Payrollwerknemers

Er komt een gelijke behandeling van payrollwerknemers en eigen werknemers t.a.v. arbeidsvoorwaarden. Het is echter nog niet bekend vanaf wanneer dit gaat gelden.