Themalunches bij Projob

Projob organiseert al sinds 2011 themalunches en wij krijgen daar nog steeds zoveel enthousiaste reacties op, dat we hebben besloten om ook dit jaar ermee door te gaan.
Wij kiezen thema’s die actueel en arbeidsmarkt gerelateerd zijn.

Projob is met veel plezier uw gastvrouw en biedt u deze lunches kosteloos aan. Wij vragen ieder altijd op tijd aanwezig te zijn omdat we in verband met ieders drukke agenda ook op tijd eindigen. Gezien het maximum aantal plaatsen moet u zich vooraf aanmelden.  

9 mei 2019: De WAB in aantocht (op 4 juni organiseren we een themalunch over dit onderwerp in het Engels)

Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn er plannen voor alweer een nieuwe wet, die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren. Helaas werkt de WWZ niet zo goed als gehoopt was en is nu de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in aantocht.

De WAB moet het aannemen van vast personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling, de WW-premie en nog een paar zaken. De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking treedt, mits hij door de Eerste kamer wordt goedgekeurd. Als dat zo is dan worden mogelijk al enkele onderdelen van de wet in 2019 ingevoerd.

Aan tafel: Martyn Top van Höcker Advocaten

Wat gaat de wet WAB voor uw organisatie betekenen? Wij hebben Martyn Top, Advocaat/ Partner employment law/arbeidsrecht bij Höcker Advocaten B.V. bereid gevonden om als expert aan tafel aan te zitten om toelichting te geven en vragen te beantwoorden.

Wilt u bij deze themalunch aanwezig dan kunt u zich hiervoor aanmelden via het reactieformulier.

Datum: 9 mei 2019
Locatie: Projob, Amsterdam
Tijdstip: 12.00 – 14.00