Themalunches bij Projob

Projob organiseert inmiddels alweer vijf jaar themalunches en wij krijgen daar nog steeds zoveel enthousiaste reacties op, dat we hebben besloten om ook dit jaar ermee door te gaan.
Wij hebben enkele thema’s gekozen die actueel en arbeidsmarkt gerelateerd zijn. U kunt u hiervoor opgeven, de inschrijving staat voor het hele jaar open.

Projob is met veel plezier uw gastvrouw en biedt u deze lunches kosteloos aan. Wij vragen ieder altijd op tijd aanwezig te zijn omdat we in verband met ieders drukke agenda ook op tijd eindigen. Gezien het maximum aantal plaatsen moet u zich vooraf aanmelden.  

De agenda voor 2017 zal binnenkort gepucliceerd worden. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eerdere themalunches:

15 november 2016: De kracht van systemisch kijken d.m.v. organisatieopstellingen 

Herkent u een van de onderstaande vragen?

  • Hoe laat ik het veranderingsproces binnen mijn organisatie zo soepel mogelijk verlopen?
  • Hoe kan ik de samenwerking tussen de lagen in mijn organisatie verbeteren?
  • Wat kan ons hoge ziekteverzuim verlagen?
  • Hoe kan het personeelsverloop binnen onze organisatie weer gezond worden?
  • Hoe maken we een goede keuze in onze beleidsstrategie?

Voor deze en andere organisatievraagstukken kan systemisch organisatieadvies ingezet worden. Waar praten en redeneren niet meer werkt, kan juist een opstelling uitkomst bieden. Het werkt als een microscoop: het maakt zichtbaar wat met het blote oog niet waar te nemen is. 

Marieke Verhagen werkt sinds 2006 als (loopbaan) coach en trainer bij Projob. Als o.a. deskundige begeleider van Systemische Opstellingen helpt Marieke bij zowel individuele- als organisatie vraagstukken. Tijdens deze themalunch zal zij u laten kennismaken met de methode.

18 oktober 2016: Onboarding (Engelstalig)
An onboarding program has many benefits for an organization, for example:

  • New employees feel welcome and appreciated
  • New employees are quickly informed of company standards, policies and procedures
  • Better expectation management
  • New employees quickly build up a network within the organization
  • Insight in the entire organization

It is known that in the first six months 86% of the new hires decide to stay or leave. Within the first two years 35% decides to leave the organization. This percentage decreases significantly with a good onboarding program! 

22 september 2016: Masters of Movement
Projob heeft op 22 september samen met Peter Rombouts van Masters of Movement een middag georganiseerd waarin we onze relaties hebben laten kennismaken met een vernieuwende methode om bedrijven in beweging te zetten. Daar waar verandering nodig is, willen mensen juist meer vasthouden aan dat wat ze kennen. De reden hiervoor ligt vaak in de onzichtbare onderstroom. Peter, organisatie-/veranderdeskundige en danser, maakt deze onderstroom zichtbaar door beweging en reikt daarmee handvatten aan om aan de slag te gaan. Het was een zeer inspirerende middag waar nog lang over werd nagepraat.

17 mei 2016: Holacratie (over zelfsturende organisaties)
Zelfsturende teams en zelfsturende organisaties, je kunt er bijna niet meer omheen. Zelforganisatie en het ontwikkelen van collectieve kennis en creativiteit staan voorop bij Holacratie, een nieuwe manier van het inrichten en besturen van organisaties.

Projob heeft in 2014 voor de eigen organisatie hier een begin mee gemaakt en deelt deze ervaring graag. Wij hebben al diverse aanmeldingen maar wilt u er tijdens deze interactieve lunch over meepraten en kennis opdoen, dan bent u van harte welkom om u aan te melden.

19 april 2016: 'Culture Clash' (Engelstalig)
The theme of this lunch was about misunderstandings/miscommunication on the work floor as a result from different cultural values and beliefs. 

We invited Gert Jan van Reenen as our special guest. Gert Jan van Reenen is executive coach, management consultant and trainer, with a strong focus on culture related issues and organization development. He has lived and worked in almost 40 different countries and international businesses and has extensive experience in helping people from different professional and cultural backgrounds to connect. Gert Jan holds a degree in social anthropology, is a certified Coach (SKM coaching-University of Nijmegen), and certified practitioner of the Intercultural Readiness Check (IRC).

8 maart 2016: Leidinggeven aan oudere werknemers.
Deze keer hadden we een bijzondere gast aan tafel die zich in dit onderwerp gespecialiseerd heeft: Dr. Marc J. Schabracq, psycholoog en schrijver. Marc Schabracq heeft als onafhankelijk organisatieadviseur en trainer in een groot aantal Europese profit- en non-profit organisaties ervaring opgedaan met de menselijke kanten van die organisaties. Zijn boek 50+ aan het werk sloot mooi aan op het onderwerp van onze themalunch. 

18 juni 2015: De kanteling van de kijk op werk en leven vraagt om herinrichting, vooruitdenken en anticiperen. Hoe doet HR dat?
Wanneer organisaties flexibeler ingericht worden dan heeft dat invloed op HR. Flexibilisering hoeft niet alleen ‘tijdelijke’ contracten te betekenen maar ook een andere inrichting van functies, projectmatiger werken en interne verschuivingen. HR moet daarmee ook flexibeler denken en acteren maar hoe gaan ze dit doen?

24 maart 2015: Hoe behoud je werkplezier bij ingrijpende reorganisaties

18 september 2014: Dialoog over de rol en de positie van de oudere werknemer.
Als vervolg op onze in 2013 gehouden denksessies over de rol en de positie van de oudere werknemer, gaan wij opnieuw hierover in gesprek. De deelnemers ontvangen voorafgaand aan de lunch een verslag van een studie naar de inzet van de arbeidsvermogens van oudere werknemers verslag van dr. Joop Zinsmeister. 

17 juni 2014: Welke rol gaat HR in de toekomst innemen?
In het kader van alle veranderingen binnen organisaties en discussies over het voortbestaan en de rol van HR hebben wij Ruurd Baane, partner bij Bright & Company | HR Strategy als gast aan tafel genodigd.

6 maart 2014: Wie is volgens u verantwoordelijk voor het opleidings- en ontwikkelingsniveau van de ZZP'ers?
De flexibele schil van bedrijven waarin ZZP'ers werken wordt steeds groter. Ideaal zou zijn dat de ontwikkeling van deze schil gelijk opgaat met de ontwikkeling van uw vaste werknemers, om zo de totale kwaliteit/groei van uw bedrijf te waarborgen. Wat en op welke manier kunnen bedrijven, ook die van u, hier in de toekomst aan bijdragen?