Nieuw programma: Duurzame inzetbaarheid

Projob presenteert met trots het nieuwe programma: Duurzame inzetbaarheid (met de focus op de oudere werknemer)

In 2013 is Projob de dialoog aangegaan over de kijk vanuit het bedrijfsleven op de oudere werknemer. Wij hebben daarvoor het grote aantal van 250 bezoeken afgelegd, aan zowel grote organisaties (profit en non-profit) als MKB. Dit heeft onze kennis over dit onderwerp enorm vergroot en daar willen we alsnog al onze gesprekspartners voor bedanken. Ook organiseerden we in 2013 twee interactieve themalunches, onder begeleiding van Motivaction en zijn wij vervolgens gestart met het ontwikkelen en uitrollen van een programma dat gericht is op de duurzame inzetbaarheid van deze doelgroep. Het woord ‘duurzaam’ wordt inmiddels een containerbegrip. Wij gebruiken dan ook liever het woord circulaire inzetbaarheid. De principes van de circulaire economie hebben een mooie overlap met de principes van duurzame inzetbaarheid. U kunt dit lezen op onze website.

Vorige week hebben wij opnieuw een themalunch georganiseerd rond dit onderwerp met als gastspreker Joop Zinsmeister, die het proefschrift ‘Oud is Wijs genoeg’ heeft geschreven. Aan tafel kwamen we al snel tot de conclusie dat duurzame inzetbaarheid uiteraard voor alle leeftijden geldt, dat alleen de vooroordelen en aannames over het functioneren van oudere werknemers het voor deze doelgroep lastiger maakt.

Wilt u meer weten over onze kijk op dit thema en over het mooie programma dat wij modulair aanbieden om een leven lang werkplezier mogelijk te maken? Klik hier >>>

Natuurlijk gaan we ook graag het gesprek met u aan en delen we onze opgedane kennis met veel plezier.

Marieke Verhagen en Shereen Leissius, loopbaancoaches en trainers, kunnen u ook persoonlijk informeren en adviseren, 020-5738333.