Flexflitsen

De regeling 55-plus Werkt is aangepast. Uit de opgedane ervaringen van het afgelopen jaar is gebleken dat de regeling niet optimaal werkt en het gebruik ervan achterloopt bij de verwachtingen. Daarom wordt de regeling op de volgende belangrijkste punten aangepast:

  • De leeftijdsgrens wordt verlaagd van 55-plus naar 50-plus.
  • De voorwaarde van drie maanden werkloosheid vervalt. De kandidaat dient wel een WW-uitkering te hebben.
  • De kandidaat dient 50 jaar te zijn op de dag dat de scholing of de dienstbetrekking aanvangt.
  • Aanpassing van de voorwaarde 12 uur werkzaamheden hebben verricht in een week, naar 12 verloonde uren per week.
  • De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd tot december 2016.

Het volledige overzicht van wijzigingen kunnen wij u op aanvraag toesturen.


Onze branche noemen ze de barometer van de economie. De laatste cijfers (t/m week 32) geven een positief beeld.

  • In periode 8 (week 29 – 32) steeg het aantal uitzenduren met 9% en de uitzendomzet nam toe met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.
  • De administratieve sector is gegroeid met 7% in uren, de omzet nam toe met 6%.
  • De uren in de industriële sector vertonen een stijging van 9% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 8%.
  • Het aantal uren in de technische sector steeg met 16% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 12%.

Op 2 oktober 2014 organiseert het Expertisecentrum Flexwonen Arbeidsmigranten (EFA) een bijeenkomst voor werkgevers, uitzenders, huisvesters en gemeenten over de huisvesting van flexmigranten in het Rivierengebied. Heeft u een belang bij goede huisvesting voor uw tijdelijk buitenlands personeel in deze regio, dan biedt deze bijeenkomst de gelegenheid om met lokale beleidsmakers en marktpartijen deze regionale huisvestingsopgave te bespreken.

Heeft u vragen over één van deze onderwerpen? We helpen u graag.