Informatie wet- en regelgeving uitzendbranche

65+

Het fasensysteem biedt de opdrachtgever al een ruimere mogelijkheid voor de tewerkstelling van een werknemer (zie ook 'extra mogelijkheid fasensysteem'). Voor werknemers van 65 jaar en ouder gelden echter nog gunstiger regels. Voor mensen van 65 jaar en ouder is de periode in fase A zelfs geen 78 maar 130 gewerkte weken, waardoor een werknemer die 65+ is in totaal 6,5 jaar kan werken bij een opdrachtgever in het fasensysteem zonder dat er een contract voor onbepaalde tijd hoeft te worden aangeboden.

Ook bij opvolgend werkgeverschap gelden er voor werknemers van 65 jaar en ouder verruimde regels. Ongeacht de duur van het arbeidsverleden bij de werkgever, kan een uitzendkracht die 65+ is altijd nog tenminste 52 weken in fase A worden uitgezonden naar de huidige werkgever.

Gezien de geringe premies en de zeer lage risico's kan dit een uitstekende optie zijn om de pensioengerechtigde medewerker te behouden.

Aanzegtermijn

Bij een uitzending die korter duurt dan 2 maanden heeft u als opdrachtgever een aanzegtermijn van 1 dag naar Projob. Bij een uitzending die langer duurt dan twee maanden is de aanzegtermijn naar Projob 2 weken.

CAO Uitzendkrachten

Hieronder treft u de pdf van de meest recente versie van de CAO voor Uitzendkrachten aan.

De CAO voor Uitzendkrachten is ook te downloaden als app. De app bevat de complete cao-tekst, een samenvatting, antwoorden op veelgestelde vragen en handige tools. Hij is te downloaden in de Google Play Store en de App Store van Apple.

Download als PDF  

Fasensysteem

Projob maakt bij het uitzenden gebruik van het fasensysteem. Het fasensysteem is een onderdeel van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. Het fasensysteem zorgt ervoor dat uitzendkrachten meer rechten opbouwen naarmate ze langer voor een en hetzelfde uitzendbureau werkzaam zijn. Het fasensysteem volgens de ABU bestaat uit drie fasen (A, B en C).
 
Fase A duurt 78 gewerkte weken, na 26 gewerkte weken wordt er pensioen opgebouwd.
Fase B duurt vier jaar waarin 6 keer een contract voor bepaalde tijd mag worden aangeboden. Het aanbieden van deze contracten gaat altijd in overleg met de opdrachtgever.
In Fase C wordt er een contract voor onbepaalde tijd aangeboden, ook dit gaat in onderling overleg met de opdrachtgever.
 
Bij een onderbreking van tenminste 26 weken in fase A, B of C start de uitzendkracht altijd weer aan het begin van fase A.

Fasensysteem extra mogelijkheid

Het fasensysteem biedt de opdrachtgever een ruimere mogelijkheid voor de tewerkstelling van een werknemer. Een opdrachtgever mag een werknemer maximaal 2 jaar in dienst hebben voor bepaalde tijd voordat er een contract voor onbepaalde tijd moet worden aangeboden. In het fasensysteem is deze periode 5,5 jaar (78 gewerkte weken in fase A en 4 jaar in fase B). Dit betekent dat op het moment dat een opdrachtgever een werknemer volgens de drie-en-drie regel een contract voor onbepaalde tijd moet aanbieden, er in het fasensysteem nog ruimte is voor een aanvullende periode van drie en een half jaar.

Inlenersbeloning

Voor alle uitzendkrachten geldt vanaf de startdatum de inlenersbeloning. Dit betekent dat de uitzendkracht vanaf dat moment recht heeft op een aantal looncomponenten die gelden voor vast personeel in dezelfde functie zoals:

Salaris dat geldt voor vast personeel in dezelfde functie
Projob heeft met opdrachtgevers, voordat de uitzendkracht begint, overleg over de hoogte van het salaris en geeft dit dan aan.

ATV / ADV
Indien van toepassing moet ATV in het loon van de uitzendkracht worden verdisconteerd.

Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid en ploegentoeslag
De toeslagen die gelden voor vast personeel zullen ook voor de uitzendkracht gehanteerd worden.

Initiële loonsverhogingen en periodieken
Bij een loonsverhoging voor vast personeel is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het informeren van Projob over de salarisverhoging van de uitzendkracht. De uitzendkracht heeft geen recht op een salarisverhoging die voortvloeit uit de CAO voor Uitzendkrachten. Let wel: de opdrachtgever is ook verantwoordelijk voor het toekennen van eventuele periodieken.

Kostenvergoedingen
Netto vergoedingen die gelden voor vast personeel in dezelfde functie moeten ook aan de uitzendkrachten worden uitbetaald, mits fiscaal toelaatbaar.

Opvolgend werkgeverschap

Er is sprake van opvolgend werkgeverschap als een uitzendkracht via Projob gaat werken bij een opdrachtgever waar hij of zij al eerder in dienst is geweest. Opvolgend werkgeverschap geldt alleen als het om dezelfde functie gaat en er een onderbreking van 6 maanden of minder is tussen het moment dat het dienstverband bij de opdrachtgever eindigt en men weer bij dezelfde opdrachtgever gaat werken via Projob.

Projob zal in een dergelijk geval uitzoeken in welke fase de uitzendkracht instroomt in het fasensysteem alvorens een uitzendkracht te gaan verlonen.

Er is ook sprake van opvolgend werkgeverschap als een uitzendkracht een contract krijgt aangeboden van de opdrachtgever waar hij of zij al werkte in dezelfde functie als bij Projob. De opdrachtgever dient in dit geval rekening te houden met de regel dat men maximaal drie contracten voor bepaalde tijd mag aanbieden in een periode van twee jaar. Het aantal contracten dat een uitzendkracht al bij Projob heeft gehad conform het fasensysteem telt hierin ook mee.

Reiskosten

Projob vergoedt reiskosten aan de uitzendkracht conform de afspraak met de opdrachtgever en de regels zoals vastgesteld door de Belastingdienst. Deze reiskosten worden volledig doorberekend aan de opdrachtgever.

Verloning en facturering

De uitzendkrachten leveren wekelijks een declaratie in bij Projob. Dit kan per fax, als gescand document per e-mail of via het digitale urensysteem van Projob. Het is van belang dat bij eventuele overuren een correct overwerkpercentage is gehanteerd op de declaratie. De declaratie dient geaccordeerd te zijn door de direct leidinggevende of een daartoe bevoegd persoon bij de opdrachtgever. De verloning vindt wekelijks op maandag plaats waarna de opdrachtgever ook wekelijks een factuur ontvangt. De betalingstermijn van deze factuur is 8 dagen.

Ziekmelding

Bij ziekte dient een uitzendkracht zich voor 09.00 uur ’s morgens ziek te melden bij Projob. Projob geeft aan de uitzendkracht door zich ook zo spoedig mogelijk bij de opdrachtgever ziek te melden als dit nog niet gedaan is. De afdeling Business Support houdt contact met de ziekgemelde uitzendkracht totdat deze weer hersteld is. Het doorbetalen van ziekte-uren gebeurt door Projob. De opdrachtgever ontvangt geen factuur voor de ziekte-uren.