Open Space Event - Thema ZZP

Heeft u een samenwerkingsvorm met of een ander belang bij ZZP’ers? Dan kan 9 juni voor u een kans zijn om uw kennis hierover aan te vullen en te delen.

Wat is in het kort een Open Space Event?

OST: Open Space Technology, is een werkvorm waarin mensen gezamenlijk en vanuit betrokkenheid over thema’s praten die voor hen van belang zijn. Een OST bijeenkomst kan worden bijgewoond door 20 tot 1000 deelnemers.

OST heeft altijd een hoofdthema. Bij het Open Space Event op 9 juni 2015 zal dat alles rond het onderwerp ZZP zijn. De ZZP’er ligt onder de loep wat betreft positie in wet- en regelgeving. Er wordt gesproken over maatschappelijke problemen rond ons sociaal stelsel en pensioenvoorzieningen, over verkapte dienstverbanden en ga maar door. Maar wat vinden de diverse belanghebbenden er nu eigenlijk echt van? Hoe denken bijvoorbeeld de werkgevers en de ZZP’ers hier zelf over?

Tijdens het event wordt iedereen uitgenodigd om verantwoordelijkheid te nemen voor het leiden van een gesprek over een door hen ingebracht onderwerp, wat aansluit op het hoofdthema. Er vinden gelijktijdig meerdere gesprekken met verschillende onderwerpen plaats.

Zo ontstaat een dynamische ontmoetingsvorm vanuit participatie en betrokkenheid.

Te verwachten resultaten:

  • Een diversiteit aan onderwerpen die aan het hoofdthema gerelateerd zijn maar niet vooraf bepaald (opgelegd) worden, wat verrassend nieuwe invalshoeken oplevert,
  • Deelnemers voelen zich gehoord, er ontstaat verbinding tussen de stakeholders,
  • Er ontstaat inzicht, creativiteit en synchroniciteit,
  • Er ontstaan nieuwe samenwerkingsvormen.

Datum: 9 juni 2015
Duur: Eén dag, exacte tijden worden nog nader vastgesteld.
Locatie: nog nader te bepalen, in Amsterdam
Kosten: €50,00

U kunt zich alvast als geïnteresseerde aanmelden via deze link. Officiële uitnodigingen met alle gegevens volgen nog.