Training Beter Binnenkomen

Nanke KramerEsther Werneke

Nanke Kramer MA (links). Richtte in 2012 als zelfstandige haar bureau & Kramer Communicatie op. Zij combineert een veelzijdige praktijkervaring in de corporate wereld en in de media met vakkennis. Door haar brede werkervaring kan zij buigen op een hoogwaardig en divers netwerk in het bedrijfsleven en de non-profit wereld. Voor Projob netwerk heeft zij zich ontwikkeld tot netwerkwerkspecialist. Zij begon haar loopbaan als journalist en heeft communicatiestudies afgerond in Nederland en Londen.

Esther Werneke (rechts). Richtte in 2009 EW-Projects op, haar bedrijf voor scheppende - en podiumkunst en traint individuele klanten en groepen op het gebied van presentatie, spreken in het openbaar. Ze heeft een achtergrond in de reclamewereld en veel ervaring als actrice en regisseur in het theater (staat al dertig jaar op grote en kleine podiums). Zij is specialist op het gebied van pitchen en ook verbonden als trainer aan Projob. Ze is tevens trainingsactrice.

Training Beter Binnenkomen

In deze training leren wij hoe je succesvol kunt zijn door beter binnen te komen waarbij de volgende kernvragen aan de orde komen:

 • Hoe presenteer je je nog krachtiger en met overtuiging?
 • Hoe maak je het onderscheid?
 • Hoe maak je gebruik van netwerken?
 • Hoe bouw je relaties op en hoe onderhoud je deze?
 • Iedereen heeft onbenut potentieel waar we ons niet van bewust zijn, hoe kun jij jouw onbenut potentieel gaan benutten? 

De volgende zaken vormen een onderdeel van de begeleiding naar succesvoller netwerken en jezelf presenteren:        

 • Creatief voorstellen
 • Quick wins en lange termijn successen
 • Ontwikkelingen op de (arbeids)markt
 • Het bespreken van cases/praktijksituaties
 • De Bridgepitch
 • Mindset
 • Deskresearch
 • Gesprekstechnieken
 • Overtuigingskracht
 • Ademhaling en stemgebruik
 • Tegenwerpingen, omgaan met bezwaren
 • Gebruik van LinkedIn /social media

Door in de begeleiding verschillende praktijksituaties te oefenen, wordt er een spiegel voor gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van uiteenlopende cases uit de praktijk, zo kun je op onverwachte gedachten worden gebracht en mogelijk nieuwe wegen inslaan op het gebied van netwerken en jezelf presenteren. Ook kijken wij welke verborgen talenten er nog in je schuilen.

Leer van twee ervaringsdeskundigen! 

Na de training vindt er nog een nagesprek plaats. Het netwerk van Projob zal indien gewenst actief worden ingezet.

Voorafgaand aan de training wordt er een inventarisatie opgemaakt van de huidige situatie:

 • Waar ligt de behoefte?
 • Wat is de ervaring tot nu toe?
 • Wie zijn de deelnemers van de training (functie) en wat is hun ervaring?
 • Welke doelgroep of netwerk wordt benaderd?

Duur: 1 dagdeel
Max. groepsgrootte: 
8 deelnemers
Locatie: 
Bij Projob of anders (bij keuze van andere locatie kunnen de kosten anders uitvallen)
Kosten: 
dagdeel, per groep €900,00 excl. Btw, incl. materiaal en nazorg.