Column Marja: Een zelfsturend team

team

Een team wordt pas zelfsturend in de eerste versnelling

Sinds vorig jaar november kent Projob een zelfsturend team van consultants en recruitment assistants.

Hoe werkte dat? Zelfsturend zijn kreeg pas betekenis toen de eerste versnelling kon worden ingezet. Eerst stonden ze stil bij alles wat op hen afkwam en achteruit was natuurlijk geen optie. Het team moest dus op eigen kracht in beweging komen, de taken verdelen om dat mogelijk te maken en elkaar scherp te houden wanneer iemand de bocht uit dreigde te vliegen. Om dit project zo succesvol mogelijk te laten verlopen en de teamleden daar hulp voor aan te reiken, haalden we een coach van buitenaf erbij. Hij ondersteunde ze als team, gaf tips en was bereikbaar voor individuele gesprekken. Zonder ze aan te sturen uiteraard.

En wat leverde dat op? Heel veel! In het begin leverde het vooral veel inzicht op. Inzicht in ‘wie is waar het best in’ en daar nieuwe taken en verantwoordelijkheden aanhangen, elkaar aanspreken op gedrag en op het houden aan gemaakte afspraken. Dat klinkt eenvoudiger dan het in de praktijk was. Het steeds meer in je kracht komen gebeurt door vallen en opstaan. Dat gebeurde bij ons ook en kostte dus tijd. Maar we zitten zeker al in de tweede versnelling!

Uiteindelijk leverde het vooral groei en vernieuwde energie en werkplezier op. En wel zodanig dat we unaniem besloten om hiermee door te gaan. De organisatie verandert erdoor, maar in een positieve zin. Het team ontwikkelt zich door meer organisatie breed mee te denken en te werken. Persoonlijke ontwikkeling is een van de speerpunten binnen Projob. Een afgevaardigde van het zelfsturend team schuift nu ook aan bij het MT overleg. Tijdens het laatste overleg werd er vanuit het zelfsturend team de vraag neergelegd: als wij zelfsturend zijn, waarom noemen jullie je dan nog MT? Zijn managers dan überhaupt binnen Projob nog nodig? Tja…een leuke vraag en daar zullen wij iets mee moeten gaan doen.

Wilt u een keer met mij of met teamleden uit ons zelfsturend team hierover praten, dan doen wij dat met veel plezier.


Marja Beumer, Directeur Projob