Een groeiende vraag naar coaching en trainingen!

Een groeiende vraag naar coaching en trainingen! 

We praten allemaal over het aantrekken van de markt en cijfers die een groeiende flexibilisering laten zien, maar ons valt ook nog iets anders op. 

De groei die onze afdeling Loopbaan coaching & training dit jaar vertoont is opvallend groot. Bedrijven en organisaties investeren in grotere mate in de ontwikkeling van medewerkers, dat is duidelijk. En positief! Er is blijkbaar meer vertrouwen in de groei van de economie en de medewerkers krijgen (team) training en coaching aangeboden om daar goed uitgerust in mee te gaan. De kijk op ontwikkeling binnen bedrijven is ook veranderd; een leven lang leren is het credo van nu en de toekomst. Dat is zelfs noodzakelijk om als organisatie te overleven in een wereld waarin veranderingen en vernieuwingen versneld plaatsvinden. 

Wij zijn blij dat wij op deze trend geanticipeerd hebben en twee jaar geleden al zijn gestart met de cocreatie met onze Interim professionals, waaronder een groep bevlogen, professionele trainers en coaches. Ons trainingsaanbod voor bedrijven is daardoor enorm uitgebreid en ook kunnen wij bijvoorbeeld op native niveau in diverse talen coachen.

We zijn dus voorbereid om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen en daarin ook diversiteit en maatwerk te leveren. Een mooie ontwikkeling!

Marieke Verhagen.png

Wilt u een trainings- of coachingsprogramma dat volledig aansluit aan de behoefte van een team of medewerker?

Neem contact op met Marieke Verhagen!