Flexflitsen

1. Vakantiekrachten

U weet vast nog dat vakantiekrachten goedkoper zijn dan reguliere krachten. Dit komt doordat er een aantal reserveringen op het loon niet hoeven te worden gemaakt. Dit kan een aardige besparing opleveren. Maar er gelden wel regels voor deze krachten en die zetten we voor uw gemak nog even op een rijtje:

 • een vakantiekracht moet schoolgaand of studerend zijn;
 • een vakantiekracht (ABU-cao) werkt alleen in de periode 1 juni -1 september+
 • aantal uren per leeftijd:
  13-14 jr: ≤ 7 uur per dag, ≤ 35 uur per week, niet op zondag werken;
  15 jr: ≤8 uur per dag, ≤40 uur per week, op zondag werken met schriftelijke toestemming ouders;
  16-17 jr:≤9 uur per dag,≤45 uur per week, op zondag werken;
 • vakantiekrachten hebben recht op het wettelijk minimum(jeugd)loon en vakantiegeld (8% van het brutoloon);
 • Zet u de kracht op uw eigen payroll, zorg dan in het contract altijd voor een einddatum of de zin: het dienstverband eindigt van rechtswege op uiterlijk 1 september 2015. Dit voorkomt doorbetalings-verplichtingen bij langdurige ziekte. Denk ook aan de uitsluitingsclausule rondom doorbetaling bij ziekte. 

Wilt u alle risico’s en rompslomp vermijden? Wij helpen u graag met onze payrollservice voor vakantiekrachten!

2. Arbeidsmarktontwikkelingen

Langlopende contracten zoals detachering en Payrolling nemen al ruim drie jaar toe, dat is in lijn met de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Werkgevers geven werknemers steeds vaker een langlopend uitzendcontract in plaats van een vaste aanstelling, waardoor het aannemen en afstoten van personeel eenvoudiger gaat. 

Cijfers van de arbeidsmarktonwikkelingen volgens de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
In periode 5 (week 17 – 20) is het aantal uitzenduren met 18% toegenomen en de omzet is met 20% gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De cijfers zijn fors beïnvloed door het aantal werkbare dagen in periode 5. Deze periode telde twee werkbare dagen minder ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, hiervoor is gecorrigeerd.

 • De uren in de administratieve sector zijn gestegen met 15% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en de omzet nam toe met 16%.
 • De uren in de industriële sector vertoonden een stijging van 17% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 20%.
 • Het aantal uren in de technische sector is toegenomen met 28% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, de omzet nam toe met 26%.