Andere vorm uitzendovereenkomst

Projob is overgegaan op een andere vorm uitzendovereenkomst

Projob werkt onder de CAO van de ABU waarin twee vormen van uitzendovereenkomsten voorgeschreven worden: mèt en zonder uitzendbeding.
U bent van ons gewend dat wij met overeenkomsten met uitzendbeding werken maar inmiddels hebben wij besloten op de overeenkomst zonder uitzendbeding over te gaan.

Waarom?

In onze besluitvorming staat het belang van onze opdrachtgevers en krachten altijd centraal. 
Wet- en regelgeving schrijven voor dat na drie tijdelijke contracten (2 jaar) u de kracht die u wilt houden een contract voor onbepaalde tijd moet bieden. De overeenkomst met uitzendbeding behelst de clausule dat bij ziekmelding er een nieuw contract ingaat zodra de kracht de werkzaamheden bij dezelfde werkgever hervat.
Dit kan resulteren in een verhoogd aantal tijdelijke contracten binnen korte tijd en u kan als werkgever plotseling voor het dilemma komen te staan dat u de kracht die u wilt overnemen direct een onbepaalde tijd overeenkomst moet aanbieden.
In de hele uitzendbranche is dit een veelvoorkomende situatie waar wij en u zelf weinig invloed op kunnen uitoefenen.
Door te gaan werken met overeenkomsten zonder uitzendbeding bieden wij u zelf de regie aan over het aantal tijdelijke contracten dat u een kracht wilt aanbieden, want hier geldt de clausule rondom ziekmelding niet.
Onze consultants denken graag strategisch met u mee over het verwachtingsmanagement van de duur van de werkzaamheden van krachten en hoe dat het best door ons en u geregisseerd kan worden als het gaat om de hoeveelheid tijdelijke contracten.
Voor de krachten pakt dit ook goed uit, bij ziekmelding hebben zij nog slechts één wachtdag in plaats van twee, het loon blijft onveranderd.

Wilt u hier meer over weten of samen met ons een planning maken voor krachten die aan het werk gaan, dan horen wij dat graag.