Werkplezier

Wij trainen en coachen veel in bedrijven waar transities en transformaties een grote rol spelen. Dat vraagt van alle betrokkenen veel energie, emoties en aandacht. Het werkplezier komt daarmee wel eens in de knel te zitten en daar moet een groot deel van die nodige energie wel vandaan komen.

Tip: een paar van de belangrijkste bronnen van werkplezier.

  • Collegialiteit: delen, open communicatie, samenwerken.
  • Resultaten halen: reële doelstellingen.
  • Ontwikkeling: de ruimte voor groei, talenten ontwikkelen.
  • Authenticiteit: jezelf mogen zijn, werken vanuit je hart.
  • Zingeving: iets voor anderen kunnen betekenen
  • Waardering en vertrouwen: gepaste beloning.

Ook nadat een transitie voorbij is, verdient werkplezier aandacht, juist dan. Want degene die afscheid heeft moeten nemen van veel collega’s moet vol vertrouwen weer verder kunnen. Voor deze groep hebben wij een apart programma: Klik hier

Happy at work