Column Marja: Wendbaarheid door experimenteren

Ik heb mezelf de afgelopen jaren regelmatig gelukkig geprezen met een onderneming die wendbaar is. De niet al te grote omvang van Projob biedt daar zeker een basis voor maar zonder de mindset van willen loslaten en telkens een nieuw pad in te durven slaan kom je er ook niet.

Wendbaar ondernemen staat voor snel kunnen inspelen op veranderingen, keuzes maken en gewoon aan de slag gaan. Soms lijkt dat op een stap nemen in het ongewisse en dan kun je dus ook voor verrassingen komen te staan. Aangename en minder aangename. Maar zo ongewis is het trouwens ook niet, je bepaalt natuurlijk wel je doelen, je stelt je grenzen en kiest een tijdspad.
We praten tegenwoordig vaker over experimenteel ondernemen; je gaat het experiment aan en dat kan goed of fout uitpakken. Als het goed uitpakt dan is het logisch om door te gaan maar wat als het fout uitpakt? Loslaten lijkt voor veel ondernemers heel moeilijk, zeker als er al investeringen of veel inspanningen mee gemoeid zijn gegaan. En precies daarin zit de allergrootste wendbaarheid. Op dat moment durven te beslissen dat de investering misschien voor niks is geweest en daarom ermee te stoppen en iets anders uit te proberen: dat is flexibel en wendbaar ondernemen. 

En is een experiment dat afgebroken wordt dan echt altijd voor niets geweest? Ik betwijfel het. Ieder experiment leert je ten slotte iets over je eigen onderneming en jouw manier van ondernemen. Wilt u met mij een keer praten over experimenteel ondernemen, dan bent u van harte welkom.

Marja Beumer, Directeur Projob