De kracht van organisatieopstellingen

Foto Marieke Verhagen 

Werken aan je instelling geeft beweging aan je opstelling.

Marieke Verhagen werkt sinds 2006 als (loopbaan) coach en trainer bij Projob. Als o.a. deskundige begeleider van Systemische Opstellingen helpt Marieke bij zowel individuele- als organisatie vraagstukken.

De kracht van organisatieopstellingen 

Organisatieopstellingen worden tegenwoordig overduidelijk als een gewaardeerd middel gezien om vraag- en knelpunten in organisaties inzichtelijk te maken. Met een opstelling worden onderliggende dynamieken en patronen in korte tijd zichtbaar. Waar praten en redeneren niet meer werkt, kan juist een opstelling uitkomst bieden.

In welke situaties helpt een opstelling?

 • Verhoogd ziekte verzuim
 • Groot verloop op een specifieke positie of afdeling
 • Strijd/gedoe binnen een afdeling of tussen medewerkers
 • Onvoldoende of ontbrekend leiderschap
 • Ontbreken van bevredigende resultaten
 • Ontbreken van open communicatie/feedback
 • Ontevredenheid/gelatenheid onder medewerkers

Wie doen er aan mee?

Een organisatieopstelling is voor iedereen; werkgevers en werknemers, teams van vast personeel en interimmers. Iedereen maakt onderdeel uit van het geheel en ieders rol kan daarom van invloed zijn.

De 6 stappen van een opstelling:

 1. Het formuleren van de kernvraag
  Samen formuleren we de kernvraag en de stap die genomen moet worden naar verandering in de gewenste richting.
 2. Het opstellen van de actuele situatie met representanten
  De vraagsteller krijgt aanwijzingen om een opstelling te maken maar blijft zelf daarna toeschouwer.
 3. Het onderzoek
  De begeleider bevraagt de mensen die opgesteld staan en zoekt zo naar helderheid en antwoord op de kernvraag.
 4. Herordening
  Naar aanleiding van de antwoorden verandert de begeleider de opstelling, zonder daarbij het effect van de gekozen richting voor de oplossing uit het oog te verliezen.
 5. Toevoegen
  Soms wordt de vraagsteller op de eigen plek in de opstelling neergezet om zelf de dynamiek van de nieuwe opstelling te ervaren, indien nodig worden er nog andere elementen aan de opstelling toegevoegd.
 6. Conclusie
  Het inzicht wordt gedeeld, inclusief de systemische uitleg hiervan en de hieruit voortkomende oplossing. 

Locatie: in overleg
Tijdsduur: max. 3 uur (incl. voor- en nabespreking)
Kosten: offerte op maat