Training Feedback geven en ontvangen

Marieke VerhagenDonald Wijkniet

Marieke Verhagen (links) werkt sinds 2006 als (loopbaan)coach en trainer bij Projob. Zij stimuleert mensen zowel om stil te staan en te reflecteren als om weer in beweging te komen, vanuit de combinatie van haar vakmanschap en haar professionele intuïtie. Zij maakt gebruik van verschillende methoden als NLP, oplossingsgericht werken, Systemische opstellingen en Transactionele Analyse. 

Donald Wijkniet (rechts) is met zijn bedrijf LIMO Business gespecialiseerd in het ontwikkelen van mensen. Mensen in hun kracht krijgen door een gezonde leefstijl, goede gewoontes. Het werken vanuit je talenten en drijfveren is een absolute voorwaarde voor kracht. Echte kracht komt van binnen en is daardoor niet kopieerbaar. Deze kernkracht zorgt voor onderscheidend vermogen en aantrekkingskracht op klanten.                      

Training Feedback geven en ontvangen
Communiceren vanuit je ik
(IK=Innerlijke Kracht)

Boodschappen geven en ontvangen
Hoe heb je geleerd om te gaan met lastige gesprekssituaties?
Hoe blijf jij krachtig staan als het gesprek lastig is?
Hoe verweer jij jezelf?
Hoe stel jij je op?

Feedback biedt een kans om iets te leren. Toch blijkt het in de praktijk een lastig gegeven, zowel om het te geven als om het te ontvangen. Bij het krijgen van (negatieve) feedback schieten veel mensen onbewust in de verdediging, maar ook het geven van feedback maakt ons vaak onzeker.

In de training gaan we aan de slag om je te leren open stellen voor het ontvangen van feedback.
Belangrijk daarin zijn:

  • Je open stellen
  • Actief luisteren
  • De feedback waarderen

Ook gaan we aan de slag met het leren hoe je op een meer zekere manier feedback kan geven.
Belangrijk daarin zijn:

  • Jezelf vooraf de juiste vragen stellen
  • Een ik-boodschap gebruiken
  • Kunnen vragen om gewenst gedrag 

Het is bewezen dat je beter in staat bent tot een heldere communicatie als je weet hoe je de rust in een gesprek kan behouden.
Rustig blijven is aan te leren en daar gaan we mee aan het werk. Het creëert ruimte om echt te luisteren en open te staan voor suggesties. 

We gaan ook fysiek aan de slag! 

Hoe weerbaar ben je eigenlijk in een gesprek? Hoe gemakkelijk laat jij je beïnvloeden? Ben je zelf in staat om invloed in een gesprek uit te oefenen? 

Er zijn drie soorten weerbaarheid:

  1. Fysieke weerbaarheid
  2. Mentale weerbaarheid
  3. Sociale weerbaarheid

In dit lichaamsgerichte deel van de training staat een integrale aanpak centraal, waarbij we niet alleen gaan praten maar ook fysiek in beweging gaan komen. 

De deelnemers gaan aan de slag met hun achtergrond en overtuigingen. Wat heb je van huis uit meegekregen en hoe werkt dit door in je actuele (werk)situatie? Wat ervaar jij fysiek als iemand tegen je opbotst in het gesprek en hoe ga jij te werk om dit op te lossen?
Wat werkt wordt versterkt, wat niet werkt wordt zichtbaar. Dit geeft je een handvat en daarmee een keuze om het anders te gaan doen als dat beter werkt. 

                                         IK (Innerlijke Kracht) staat centraal!