Verdwijnende beroepen

We praten al jaren met elkaar over duurzame inzetbaarheid en dan hebben we het meestal over hoe we de werkzame bevolking vitaal en gemotiveerd werkzaam kunnen houden.dronePizza Dat geldt voor jong en oud. Maar er wordt niet speciaal geanticipeerd op de verdwijning van beroepen van mensen die nu werkzaam zijn en hoe daar op voorhand op in te grijpen. Secretaresses worden bijvoorbeeld wel bijgespijkerd met nieuwe software om in het vak bij te blijven maar het is niet ondenkbaar dat het in de nabije toekomst voor hen als beroepsgroep misschien helemaal ophoudt en wat dan? We leiden zelfs, ook op scholen, nog steeds mensen op voor beroepen die er over een paar jaar niet meer zullen zijn.

Speelt dit misschien ook in uw bedrijf? Dan helpen wij graag mee om vooruit te kijken en advies te geven over toekomstige mogelijkheden.