Flexflitsen

  • DBA. De handhaving van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) wordt opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2018 of zolang het kabinet bezig is met de herijking van de arbeidswetgeving. Dit is op 18 november in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt.

    Als een opdrachtgever een ZZP’er inhuurt en de Belastingdienst achteraf constateert dat er sprake is van loondienst, zal de Belastingdienst geen naheffing, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen. In dat opzicht kunnen opdrachtgevers dus met een gerust hart zaken doen met ZZP’ers.

  • Nieuwe minimumlonen 2017.

tabel

Contact

SK2.jpg

Heeft u vragen over wet- en regelgeving?

Neem contact op met Sonja Kos