Gelukkig staat er nog iets vast: we flexibiliseren

Flexibiliseren, we hebben het er al zo vaak over gehad. De arbeidsmarkt flexibiliseert, de groep Zelfstandige Professionals groeit, het nieuwe werken breidt zich uit en vaste contracten worden schaarser. Niet voor niets voert de ABU de campagne ‘Nederland. Steeds flexibeler/ Uitzendwerk werkt’.

Flexibiliseren is een werkwoord 
Het roept op tot bewegen, kantelen en durven loslaten. Voor de een gemakkelijker dan voor de ander, voor het MKB gemakkelijker dan voor grote traditionele organisaties of multinationals. Het gebeurt niet zomaar, er moet hard aan gewerkt worden!

De Flexfactor van bedrijven en organisaties
We hebben te maken met een veranderende arbeidsmarkt en met de vergrijzing (weg met dat laatste woord, zeg ik daar achteraan; het roept een stoffig en kleurloos beeld op, terwijl in die categorie, kennis en ervaring een groot en kleurrijk goed zijn). Dat vraagt om een vernieuwde inrichting van organisaties. In-, door- en uitstroom worden scherper onder de loep gelegd.

Strategische personeelsplanning, herziene functieprofielen, het nieuwe werken, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid zijn ingrediënten die de hoogte van de Flexfactor voor bedrijven gaan bepalen. Hoe hoger de Flexfactor, hoe succesvoller het flexibiliseren.

Is flexibiliseren voor iedere werknemer mogelijk?
Voor die oudere (50 plus) werknemers? De groep die het etiket ‘star’ of ‘niet flexibel’ opgeplakt krijgt? 
Vraag: vind jij dat er nog hoop is op een flexibele toekomst voor deze groep?
Voor degene die twijfelt heb ik een advies: ga eens flexibeler denken! 53% van de in Nederland werkzame zzp’ers is 45-50 plus! Flexibiliseren wordt pas voor iedereen mogelijk als er vanuit wet- en regelgeving en beleid binnen organisaties mee geflexibiliseerd wordt.

Het is een mooie stap dat er vanaf januari 2015 een klap wordt gegeven op het zzp- pensioenfonds. Hoe flexibel we ook zijn, enige zekerheid voor de toekomst willen we blijkbaar uiteindelijk allemaal.