Flexibiliseren is een werkwoord

Flexibiliseren, we hebben het er al zo vaak over gehad. De arbeidsmarkt flexibiliseert, de groep Zelfstandige Professionals groeit, het nieuwe werken breidt zich uit en vaste contracten worden schaarser.

Flexibiliseren is een werkwoord

Het roept op tot bewegen, tot kantelen en durven loslaten. Voor de ene persoon zal dat gemakkelijker zijn dan voor de ander, net als het voor MKB bedrijven vaak gemakkelijker is dan voor grote traditionele organisaties of multinationals. Het gebeurt niet zomaar, er moet hard aan gewerkt worden!

De Flexfactor van bedrijven en organisaties

Bedrijven en organisaties hebben te maken met een veranderende arbeidsmarkt en met de vergrijzing. Weg met dat laatste woord, zeg ik daar meteen achteraan. Het roept een stoffig en kleurloos beeld op, terwijl in die categorie de kennis en ervaring nog steeds een groot en kleurrijk goed zijn.

Dus even opnieuw geformuleerd: Bedrijven en organisaties hebben te maken met een veranderende arbeidsmarkt en met steeds langer doorwerkende werknemers. Dat vraagt om een vernieuwde inrichting van de organisatie. In-, door- en uitstroom zullen scherper onder de loep gelegd moeten worden.
Strategische personeelsplanning, herziene functieprofielen, het nieuwe werken, talentmanagement en duurzame inzetbaarheid zijn de ingrediënten die de hoogte van de Flexfactor voor bedrijven gaan bepalen. Hoe hoger de Flexfactor, hoe succesvoller het flexibiliseren.

Is flexibiliseren voor iedere werknemer mogelijk?

Hoe zit het bijvoorbeeld met die oudere (50 plus) werknemers/werkzoekenden? De groep die het meest van iedereen het etiket 'star' of 'niet flexibel' opgeplakt krijgt.
Een vraag: vind jij dat er nog hoop is op een flexibele toekomst voor deze groep?
Voor degene die hier zijn twijfels over heeft heb ik een advies: ga eens flexibeler denken!
53% van de in Nederland werkzame ZZP'ers is 45-50 plus! Een zeer grote flexibele werkzame groep dus! Misschien soms uit noodzaak maar vooral uit vrije keuze.

Flexibiliseren wordt pas echt voor iedereen mogelijk als er vanuit wet- en regelgeving en beleid binnen organisaties mee geflexibiliseerd wordt. Werknemers in vaste banen zitten daar soms ook letterlijk in vast. En niet altijd omdat dat gemakkelijk is, maar soms zijn de risico's om te verkassen te groot. Inkomensverlies en verlies aan pensioenrechten dreigen aan de horizon. Een stap terug kunnen doen (door verandering van werkplek of minder gaan werken) met behoud van de opgebouwde pensioenrechten zou al een groot verschil kunnen maken.
Flexibele werknemers, uitzendkrachten of ZZP'ers, moeten anders beoordeeld en beloond worden bij bijvoorbeeld het aanvragen van hypotheken en verzekeringen.

Het is een mooie stap dat er vanaf januari 2015 een klap wordt gegeven op het ZZP pensioenfonds. Een initiatief dat de voordelen combineert van individuele keuzevrijheid en de kracht van het collectief. Hoe flexibel we ook zijn, wat zekerheid voor de toekomst willen we blijkbaar uiteindelijk allemaal.