De flexibiliserende HR professional

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is inmiddels een onomkeerbaar, niet te stoppen proces geworden. Dus ook HR moet er nu echt aan gaan geloven. Ik heb al eens eerder geschreven dat flexibiliseren een werkwoord is, het gaat niet vanzelf. Hoe ga je dit als HR professional oppakken, wat wordt je rol? Je zal meer op kennis moeten gaan werven en managen, niet alleen wat betreft de vaste medewerkers maar ook in de flexibele schil. Hoe doe je dat?

Bij flexibiliseren wordt al snel gedacht aan de inrichting van een flexibele schil. Beperk de risico’s en houdt de organisatie op die manier wendbaar. Maar dat is te simpel. De interne flexibiliteit is net zo belangrijk. Mensen met vaste contracten mogen, ook in hun eigen belang, niet meer jarenlang vast blijven zitten in dezelfde positie. Iedereen moet wendbaar blijven en het liefst op meerdere posities inzetbaar. HR speelt hier een cruciale rol in; wat is er nodig op welke plek, voor welke persoon en wat betekent dat voor het kennisniveau van de organisatie. Waar lekt de kennis weg en waar hoopt het zich ongewenst op? En dat in steeds meer wisselende constellaties.
Anticiperen wordt daarmee het magische woord voor succes. Welke mensen ga je aantrekken? Neem je ze alleen aan voor wat op dat moment speelt of ook voor wat er in de toekomst aankomt? Kijk je dan alleen naar wat ze al gedaan/geleerd hebben of ga je ook investeren in het meten van hun ontwikkelpotentieel? Maak je gebruik van een Talentscan of een meting van motivatie en voorkeursgedrag

Hoe ga je mensen aan de organisatie binden als werknemers niet meer in vaste dienst willen? Iedereen bloeit op als je kunt werken met je eigen talenten. Talentmanagement verdient vanuit HR daarom aandacht, dan trek je ook de naar flexibiliteit zoekende medewerker aan.
Als er ook nog projectmatig gewerkt gaat worden, waarbij vaste medewerkers dus tijdelijk van rol kunnen wisselen met een aanvulling vanuit de externe flexibele schil, wordt het zicht op de juiste persoon op de juiste plek nog complexer.

In Recruitment zijn de laatste jaren veel veranderingen geweest. Door verdergaande digitalisering is het vinden en gevonden gemakkelijker geworden. Te gemakkelijk soms, waardoor we moeten omgaan met een stroom van in- en uitgaande informatie en communicatie. En hoe zeker ben je er van, dat alles wat iedereen over zichzelf neerschrijft klopt? Om de kwaliteit van het steeds ‘gevoeligere’ recruitment hierbij hoog te houden, vraagt dat meer dan papieren screening. Persoonlijke interviews, gedegen referentiechecks, toetsen van kennis, motivatie, talenten, ontwikkelpotentieel komen hier allemaal bij kijken. Mismatches kosten heel veel geld en tijd. Bij verdergaande flexibilisering is juist die kwaliteit essentieel, anders is de ellende niet te overzien.

Recruitment wordt zo weer een belangrijker onderdeel van HR. Wees daar op voorbereid. Wij nodigen daarom de HR professionals met wie wij samenwerken binnenkort uit om tijdens een themalunch hierover te praten en elkaar te adviseren. Want de flexibiliserende HR professional heeft de toekomst!