De zelfbewuste starter

Wat maakt de ene starter op de arbeidsmarkt succesvoller dan de ander? Twee starters zijn met evenveel succes afgestudeerd, hoge eindresultaten en goede beoordelingen. Ze komen min of meer op dezelfde startersplek terecht bij het zelfde bedrijf. De een vindt zijn draai vrij snel en weet zelfs binnen een jaar een mooie stap naar een hogere functie te maken. De ander lukt het niet om het werk goed op te pakken, ondanks dat hij alle kennis ervoor in huis heeft. Hij lijkt eerst een beetje door te modderen en dan gaat het nog echt mis ook.

Het slagingspercentage van het succesvol invullen van een positie ligt uiteindelijk zelden aan het IQ maar wel aan het EQ en het SQ. Houding, gedrag, motivatie, dat zijn de factoren die maken dat je aansluiting vindt, dat er begrip ontstaat en wederzijds vertrouwen. De energie die je uitstraalt, komt ook weer naar je terug. Je betrokkenheid met je collega’s en hun werk betaalt zich terug omdat ze zich ook bij jou en je werk betrokken gaan voelen en er ontstaat samenwerking. Je kunt zo slim zijn als wat, maar als er geen uitwisseling met je omgeving is, dan dooft ook dat vlammetje langzaam uit.
Hoe maak je indruk? Je woorden, de inhoud, bepalen 10%; de manier waarop je communiceert (incl. lichaamstaal) 25% en je persoonlijke uitstraling, wie en wat je echt bent, 65%.

Hoe kan een starter op de arbeidsmarkt zich hierop voorbereiden? Hoe kan een recruiter de juiste persoon op de juiste functie plaatsen als die persoon zelf niet eens bewust is van eigen talenten, houding en gedrag? We moeten de handen in elkaar slaan, opleiders, arbeidsmarktspecialisten, coaches en bedrijfsleven, als het gaat om de studenten zich te helpen voorbereiden op hun plek op de arbeidsmarkt.
In Nederland is vaak nog slechts sprake van een eenmalige stageperiode tijdens een studie. En dan denken we dat de student daarmee een kijkje in de keuken heeft gekregen van hoe het er in het bedrijfsleven aan toe gaat, dat ze er wel klaar voor zijn.

We weten ook allemaal dat organisaties zich bezighouden met de Why. Wat is de droom waaruit organisaties worden opgericht, wat willen ze bijdragen en hoe trekken ze de juiste mensen aan die zich aan hun kernwaarden, die bij deze droom passen, kunnen en willen committeren?
Welke student weet naast wat hij wil worden ook wie hij wil worden. Hoe kan hij of zij zich aan kernwaarden van een organisatie verbinden als hij nooit die van zichzelf heeft onderzocht?

Laten we de starters met deze zelfontdekking helpen voordat ze zich op de arbeidsmarkt begeven in plaats van dat ze er door vallen en opstaan, soms op een pijnlijke en daarnaast vaak behoorlijk kostbare manier, moeizaam achter moeten zien te komen.
De zelfbewuste starter, dat is toch de droom van iedere starter, recruiter en organisatie?