Ja, ik wil

Uit diverse onderzoeken blijkt dat de strijd om talent moeizamer te winnen is voor Nederlandse bedrijven dan voor internationale en startups. Hoe komt dat? Zijn Nederlandse bedrijven minder aantrekkelijk of doen ze minder moeite om dat naar buiten te brengen. Gaan ze nog teveel uit van het idee dat er genoeg mensen rondlopen die graag aan het werk willen en volmondig: Ja, ik wil, zullen zeggen op een vacature? Maar is dat dan het hoogste doel, ga je het daarmee als organisatie redden? Of ga je straks onderuit bij een gebrek aan talenten?

Waarom lijkt de waarde van talent sneller te groeien dan ooit hiervoor? Met de snelheid van de ontwikkeling van technologieën wordt het belang van persoonlijke competenties waarmee je die snelheid kunt bijhouden groter. De innovaties binnen organisaties worden niet meer alleen van bovenaf opgelegd, het is belangrijk dat werknemers zelf innovatief zijn om de snelheid en de wendbaarheid van eigen werk en binnen teams te waarborgen. Zelfsturing wordt daarbij een speerpunt. Op die talenten zal recruitment gericht moeten zijn en ook op motivatie.
Het lijkt erop dat de internationale bedrijven zich sneller realiseren dat de schaarste aan talent straks geen fabeltje is, zij zoeken niet alleen in het actieve maar ook in het passieve kandidatenbestand. Daar laten de Nederlandse bedrijven een steek vallen. Volgens een onderzoek van LinkedIn uit 2014 kan 75% van alle werkenden als passieve kandidaat bestempeld worden. Veel verschuiving zit daar nog niet in en je laat als recruiter een groot potentieel verloren gaan als je daar geen aandacht aangeeft.

Er wordt al langer voorspeld dat recruitment steeds meer de marketingkant opgaat. Maar blijven recruiters dan denken aan alleen employer branding of volgen ze het nieuwe inzicht dat werknemers vooral trots op hun werkomgeving willen zijn? De naam en het gedachtegoed (the Why) alleen zijn niet meer voldoende, ze willen voelen wat er echt gebeurt en concreet weten wat de daadwerkelijke maatschappelijke bijdrage is. Dus moet je als recruiter de verbinding met de werkvloer houden, wat leeft er en hoe ervaren werknemers de cultuur? Komt die overeen met de boodschap die naar buiten toe wordt uitgezonden? Wat kan ik mijn sollicitanten vertellen om de aantrekkelijkheid te vergroten?

Ja ik wil, moet voor een recruiter veel meer betekenen dan alleen: Ja, ik wil hier werken. Er mag gretigheid in door klinken naar de kans die geboden wordt aan ontwikkeling, naar samenwerking, naar het willen leveren van een bijdrage aan de doelstellingen van de organisatie. Ja, ik wil mijn talent hier inzetten en laten groeien, hoe lekker klinkt dat?