Projob

De kracht van de dialoog: actief uitdagen of voorzichtig faciliteren?

We worden ouder! We moeten langer doorwerken. Maar juist oudere werknemers worden soms als probleem gezien door werkgevers. Dit wordt gevoed door de aannames en vooroordelen die over deze groep rondgaan: “ze kunnen minder snel mee met nieuwe technologische ontwikkelingen, ze zijn minder gemotiveerd, duur en vaker ziek”. Wat mij betreft ligt een deel van de oplossing juist bij die werkgever: activeer de oudere werknemer om in een vroeg stadium na te denken over de toekomst.

Vragen stellen

Ik kom in mijn begeleidingspraktijk heel veel vitale, enthousiaste en initiatiefrijke oudere werknemers en/of werkzoekenden tegen. Ze willen graag aan het werk als ze het niet zijn en ze blijven graag aan het werk als ze nog in dienst zijn. Ik stel ze dan vragen over hun wensen voor de toekomst: “Waar werk jij naar toe en hoe draagt het werk wat je doet daartoe bij? En: noem eens een paar aspecten die je wilt ontwikkelen om je eigen- en het organisatiebelang te dienen? Of: welke onvervulde wensen heb jij nog op je lijstje? En wat heb je nodig om deze in vervulling te brengen?”

Wat ik vaak hoor van hen, als ze bij mij in een outplacementprogramma zitten, is de opmerking: “waarom zijn de vragen die jij me stelt niet eerder aan me gesteld, door bijvoorbeeld mijn leidinggevende, HR manager, of überhaupt iemand in de organisatie?”

Een leven lang leren

Oudere werknemers moeten misschien wel juist door de werkgever gestimuleerd worden om zich te heroriënteren op nieuwe inzichten, die tot nieuwsgierigheid en mobiliteit kunnen leiden. Een gesprekkencyclus met duidelijke en toekomstgerichte vragen. Medewerkers van 45 plus zouden in veiligheid en zekerheid uitgedaagd moeten worden om te verzinnen wat ze met hun toekomst willen. Hierbij is een leven lang leren een uitgangspunt. Stilstaan met behoud van verworvenheden is geen optie meer.

Activeren, niet faciliteren

Werknemers en leidinggevenden/werkgevers moeten de dialoog met elkaar aangaan. We moeten met elkaar de verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van openheid en duidelijkheid over wat mogelijk is en wat niet. Gebruik elkaars inzichten om op nieuwe ideeën te komen.

Mijn advies aan leidinggevenden: doorbreek angst voor verandering door op een open wijze mensen actief uit te dagen in plaats van voorzichtig te faciliteren. Door alleen te faciliteren wordt de situatie vaak in stand gehouden, vaak tot het te laat is. Het is tijd voor dialoog!