Projob

21st century skills id

De arbeidsmarkt van nu en de toekomst draait in toenemende mate om soft skills, technische vaardigheden, een ondernemende werkhouding, wendbaarheid en samenwerken met meerdere generaties en culturen. Een hele uitdaging!

21st Century Skills
Er zijn 21st Century skills voor de werkvloer gedefinieerd die iedereen, ongeacht welke functie, in meer of mindere mate in huis moet hebben. De vier belangrijkste voor de werkvloer daarvan zijn: Creativiteit, Communicatie, Samenwerken en Kritisch denken. Deze skills zijn internationaal en eenduidig opnieuw gedefinieerd en gelden voor de meeste mensen en de meeste bedrijven.

Projob heeft voor deze vier belangrijke skills een meetinstrument laten ontwikkelen in samenwerking met AVOP - assessmentpsychologen en organisatie/HR adviseurs.

Het 21st Century Skills ID
Waarom een ID, een identiteitsbewijs? Omdat deze meting niet de kennis van mensen weergeeft maar iets zegt over hun identiteit wat betreft competenties en natuurlijke aanleg. Het 21st Century skills ID is persoonsgebonden en niet functie gebonden.

Naast de meting van de vier skills komen er een aantal rollen uit die mensen gemakkelijk kunnen oppakken, op basis van in welke mate zij deze vier skills ontwikkeld hebben. Ook in de toekomst gaat het meer over rollen dan over functies.

Wanneer en voor wie zet je het 21st Century skills ID in?

  • Om bewustwording te creëren van het belang van persoonlijke ontwikkeling voor zowel werknemers als werkgevers. Maar ook voor studenten is dit essentieel.
  • Voor starters en herintreders of bij interne mobiliteit. Het biedt de kans om breder naar iemands inzetbaarheid te kijken en naar de persoonlijke aanleg en vaardigheden die hij/zij te bieden heeft.
  • Het cv is een weergave van iemands prestaties, kennis en werkervaring. Een meting van soft skills en aanleg ontbreekt. Het 21st Century skills ID is daar een waardevolle en meer objectieve aanvulling op en heeft een houdbaarheid van 5 jaar.
  • Als nulmeting om deze skills verder te kunnen ontwikkelen.


Meer weten over het 21st Century Skills ID? Neem contact op via het reactieformulier en vraag naar coach Shereen Leissius.