Projob

ebook: zelfsturend werken, hoe werkt dat?

eBook: Zelfsturend werken, hoe werkt dat?


Werk jij in een zelfsturende organisatie of zou je willen weten of deze vorm van werken bij jou past? Ben je leidinggevende of medewerker in een organisatie die op zelfsturing over gaat en zoek je je rol?

Werken in een zelfsturend team of zelfsturende organisatie; je hoort het steeds vaker. Toch gaan er ook veel verhalen de ronde over waarom het niet zou werken. Zelfsturend werken is geen doel op zich, het is een middel, een manier van werken om tot het doel te komen.

Zelfsturing wordt als een proces gedefinieerd: het teamdoel is vastgelegd en al werkend hieraan ontstaat er binnen het team spontaan onderlinge afstemming om bij te sturen en zo het doel te kunnen bereiken. De basisgedachte hiervoor is aan de natuur ontleend. Levende systemen hebben de eigenschap om steeds een natuurlijk evenwicht te vinden. Zo zouden ook teams en organisaties zelfsturend en/of zelfregulerend moeten kunnen werken. Die zelfregulering verdwijnt echter als mensen (managers) gaan proberen om dit naar hun hand te zetten. Het natuurlijke gaat er dan al snel van af. 

Het klinkt tegenstrijdig om over leidinggeven te praten bij zelfsturing. Maar wat echt duidelijk moet zijn: 
Zonder sturing geen zelfsturing!   

Er is wel degelijk een noodzaak van sturing bij zelfsturing, die twee gaan in feite hand in hand. Het verschil in leidinggeven bij zelfsturing ten opzichte van het meer taakgerichte leidinggeven is dat het een horizontaal proces is in plaats van verticaal. Niet top-down maar in verbinding en in communicatie met de werkvloer.

Het eBook Zelfsturend werken, hoe werkt dat, biedt kennis, verhalen die verhelderen, vragen en opdrachten waardoor de lezer gemakkelijker inzicht krijgt in eigen gedrag over dit onderwerp. 

Om het volledige eBook á € 9,95 te bestellen, vul het formulier in via onderstaande button.