Projob

360 graden feedback

Dit assessment stelt u snel en gemakkelijk in staat om feedback te verzamelen over hoe de prestaties van een medewerker worden gezien en ervaren. Eerst geeft de medewerker feedback aan en over zichzelf n.a.v. een vragenlijst. Vervolgens wordt de feedback gegeven door bv. leidinggevenden, collega's, teamleden en klanten. Daarna kunt u deze feedback vergelijken met de eigen perceptie van de medewerker over het functioneren en de prestaties. Dit biedt u de mogelijkheid om samen met de medewerker te onderzoeken hoe die zichzelf kan versterken en ontwikkelen in zijn of haar rol.

Doelstelling 
Het 360 graden feedback assessment heeft onder meer tot doel om:

 • Problemen te identificeren die het prestatieniveau van medewerkers beïnvloeden.
 • Zelfbewustzijn te vergroten.
 • Communicatie tussen teams en individuen te verbeteren.

Werkwijze

Praktisch stappenplan:

 • Intakegesprek: Eerst wordt het doel van de 360 graden feedback vastgesteld en besproken met de betrokken medewerker. De medewerker geeft toestemming voor het delen van het rapport.
 • Vaststellen wie respondent wordt: (min. 4 personen /max. 25 personen). Hun feedback blijft anoniem. Selectiecriteria:
  *Heeft de respondent het werkgedrag daadwerkelijk kunnen waarnemen?
  *Heeft de persoon een realistische en kritische kijk?
  *Vertrouwt de kandidaat de persoon?
 • De vragenlijst de het best aansluit bij de functie van de medwerker wordt geselecteerd of eventueel op maat samengesteld.
 • Uitnodiging om de vragenlijst in te vullen: De respondenten worden per email uitgenodigd om de 360 graden vragenlijst online in te vullen.
  Tijdsduur: 20 – 30 minuten
  Vorm: 40 competentiestellingen, competentieranking, 2 open vragen
  Online is de status van de vragenlijst of deze is ingevuld zichtbaar.
 • Genereren rapportage: Als van alle respondenten (eventueel na een reminder) de status “gereed” zichtbaar is kan de Thomas 360 rapportage worden gegenereerd.
 • Rapportbespreking vindt eerst door een coach van Projob plaats met de betrokken medewerker. De bespreking zal 1 tot 1,5 uur in beslag nemen en vindt plaats bij Projob of op een andere gewenste locatie.
 • Evaluatie (optioneel). In overleg met de leidinggevende en/of HR, de medewerker en de coach kan een passend moment gekozen worden om de voortgang en het resultaat te bespreken en met elkaar af te stemmen tot welke inzichten het assessment geleid heeft. In samenspraak wordt bepaald of extra begeleidingstijd wenselijk is voor het opstellen van een ontwikkelplan met daarin doelstellingen ter verbetering van het functioneren.

Vertrouwelijkheid
De inhoud van de gesprekken tussen coach en de medewerker is vertrouwelijk. In overleg met de medewerker kunnen aspecten aan u als opdrachtgever worden teruggekoppeld of toegelicht door de medewerker zelf en/of door de coach. 

Wat staat er in het 360 graden feedback rapport?
Thomas 360 verzamelt feedback van de geselecteerde respondenten via een vragenlijst(op maat) die relevant is voor de rol van een persoon. Dit levert een gedetailleerd rapport op met:

 • gemiddelde scores per competentie
 • een grafische weergave van de 5 hoogst en de 5 laagst beoordeelde stellingen
 • individuele ranking van het belang van elke competentie voor de functie
 • ontwikkelpunten voor een betere effectiviteit
 • belangrijkste sterke punten en hoe die worden ervaren in de werkomgeving
 • een persoonlijk ontwikkelplan

Tarief

 • 360 graden feedback assessment, incl. vragenlijst: €750,- excl. btw
 • Bespreking rapport: € 135,- excl. btw
 • Voor meerdere door u gewenste gesprekken zullen extra kosten berekend worden.


De loopbaancoaches van Projob zijn gecertificeerd door Thomas International voor de afname en interpretatie van een 360 graden feedback assessment.