Projob

conflict & Mediation

Invloed van conflicten

Een conflict op de werkvloer heeft invloed op de emoties, de communicatie en het functioneren van de betrokkenen. Maar tevens beïnvloedt het vaak de werksfeer van collega’s in de directe omgeving en daarmee ook hun functioneren. Uiteindelijk nemen degenen die het betreft de emoties ook mee naar huis en wordt het conflict een constant aanwezige beïnvloedende factor.

Wat is conflicthantering?

Conflicthantering gaat over hoe je omgaat met conflicten. In welke mate ben je in staat om, vanuit rust en ontspanning, naar je eigen gevoelens en behoeften te kijken en kun je helder benoemen wat er binnen in je leeft? Wat is er nodig om een conflict om te buigen naar een oplossing? Stap 1
Het punt bereiken dat je in alle rust kunt aangeven wat je werkelijk voelt en denkt.Stap 2
Je bent in staat om met echte aandacht te luisteren naar wat er in de ander omgaat.

Wat is conflictbegeleiding?

Conflictbegeleiding biedt ondersteuning aan twee partijen die in conflict zijn, zodanig dat zij weer met elkaar in gesprek kunnen komen. De begeleiding is erop gericht om rust en ruimte bij beide partijen te creëren zodat zij in staat zijn om werkelijk te horen en te zien wat er in de ander omgaat en elke partij zich ook gehoord en begrepen voelt. De begeleider helpt in het gezamenlijke zoeken naar wat voor beide partijen als beste oplossing voelt, voor datgene wat het conflict veroorzaakt. Belangrijk is dat beide partijen rust ervaren, wat de keuze ook is. Vervolgens faciliteert de begeleider beide partijen hoe zij de weg kunnen vinden naar die mogelijke oplossing. Afspraken worden gemaakt en de te nemen acties worden besproken. Hierdoor ontstaat er weer ruimte voor verbinding.

Wanneer conflictbegeleiding?

Als twee of meer mensen niet goed (meer) kunnen samenwerken, kan het zinvol zijn externe expertise in te schakelen. Als zichtbaar en voelbaar is dat mensen zich inhouden, zich onvoldoende kunnen uiten of zichzelf groter maken dan nodig is, dan gaat dit ten koste van productiviteit, het werkklimaat lijdt eronder en het gaat ten koste van de gewenste performance van werknemers. 

Conflictbegeleiding, hoe ziet dat er uit?

Voorbespreking

In dit gesprek wordt de opdracht duidelijk geformuleerd. Het doel van de begeleiding wordt besproken, de route wordt toegelicht en afspraken worden gemaakt.

Individuele aandacht

Elke partij krijgt in 1 of enkele gesprekken de ruimte om “z’n” of “de” eigen visie op het vraagstuk te delen met de begeleider.

Conflictbegeleiding

In 1 of enkele gesprekken ondersteunt en faciliteert de begeleider de partijen bij het benoemen van de onderliggende motieven, totdat het gewenste resultaat voor beide partijen is bereikt en afspraken kunnen worden gemaakt.


Wie is de conflictbegeleider?

Marieke Verhagen is opgeleid tot conflictbegeleider en gebruikt de methode van de verbindende communicatie als basis in haar begeleiding. De wijze waarop zij twee partijen die ogenschijnlijk niet meer met elkaar door 1 deur kunnen, weer met elkaar in gesprek brengt, zorgt voor transparantie en is versterkend voor de samenwerking.  

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen?