Waarschuwing voor vacaturefraude! Lees meer

Projob

Generatievraagstukken

Verschillende generaties op de werkvloer, een uitdaging en een zegen!

In deze tijd werken 5 generaties samen op de arbeidsmarkt. Een unieke situatie die nog niet eerder is voorgekomen. Soms is dat een hele uitdaging, want over het algemeen kijkt iedere generatie op eigen wijze naar actuele vraagstukken, heeft eigen behoeften, talenten en ook valkuilen. Hoe kun je van elkaar leren, een respectvolle samenwerking creëren en met elkaar bijdragen aan de organisatie van toekomst?

Verkenning – herkenning - erkenning

Wij hebben een interactieve training bestaande uit 2 dagdelen.

Dagdeel 1:

  • De kenmerken, de verschillen, de kwaliteiten en valkuilen van elke generatie
  • De leerstijlen en communicatievormen van elke generatie
  • Hoe generaties kijken naar gezondheid, hormonale balans, leefstijl en wat men nodig heeft om vitaal te blijven
  • Hoe blijft elke generatie zich verbonden voelen met het werk en collega’s en hoe werk je met elkaar samen
  • Hoe elke generatie eigen betekenis geeft aan werk
  • Het verschil tussen persoonlijke achtergrond en de kenmerken van de generatie waar men bij hoort.

Dagdeel 2:

In het tweede deel gaan de deelnemers in groepjes aan de slag met een actuele case, waarin de verschillende generaties uitgedaagd worden gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Deze training kan zowel online als op locatie plaatsvinden. Bovendien bestaat de mogelijkheid om programmaonderdelen aan te passen of te combineren met aspecten van bijvoorbeeld vitaal werken & de overgang of vitaal werken in alle levensfasen

Meer weten over generatievraagstukken of onze programma's?