Projob

Vervangen door een drone

Het is een feit: de eerste zelfsturende taxi’s zijn er, de eerste vrachtwagens met dit vermogen komen er ook aan en we moeten niet gek opkijken als over een paar jaar onze postpakketjes (veel meer dan dat gaat er al niet meer per post) door een drone zullen worden bezorgd.

Opnieuw een aantal beroepen die massaal zullen uitsterven en de klappen vallen dan weer in de hoek van de wat lager opgeleide beroepsbevolking. Een groep voor wie het lastig zal worden om een andere baan te vinden, tenzij ze misschien op tijd omgeschoold worden. Maar wie praat daar op voorhand al over?

We praten al jaren over duurzame inzetbaarheid en dan hebben we het meestal over; hoe de werkzame bevolking vitaal en gemotiveerd werkzaam te houden. Dat geldt voor jong en oud. Maar er wordt niet speciaal geanticipeerd op de verdwijning van beroepen van mensen die nu werkzaam zijn en hoe daar op voorhand op in te grijpen. Secretaresses bijvoorbeeld worden wel bijgespijkerd met nieuwe software om in het vak bij te blijven maar het is niet ondenkbaar dat het in de nabije toekomst voor hun als beroepsgroep misschien helemaal ophoudt en wat dan? We leiden zelfs, ook op scholen, nog steeds mensen op voor beroepen die er over een paar jaar niet meer zullen zijn.

Als recruiter krijg je misschien regelmatig verzoeken van werkzoekenden die zich willen inschrijven en waarvan je misschien ook al kunt bedenken dat er over een paar jaar minder of geen werk voor hem of haar zal zijn. Praat je daar dan weleens over? Kun je handreikingen aanbieden waarmee ze zich beter op de toekomst kunnen voorbereiden, advies over zinvolle omscholing?

Of laat je je leiden door de waan van de dag en de eisen van de kortere termijn en blijf je alleen naar hun huidige beroep kijken? Laten we vooral mensen aan het werk helpen, maar daarbij ook vooruit kijken en advies over toekomstige mogelijkheden kunnen geven, dat hoort er zeker ook bij. Laten we ervoor zorgen dat we het beroep van recruiter zelf niet overbodig maken.