Waarschuwing voor vacaturefraude! Lees meer

Projob

Contracten

Risicovrije inhuur van Interim Professionals, ZZP'ers

Projob ontzorgt organisaties die ZZP’ers in hun flexibele schil werkzaam hebben als het gaat over: overeenkomsten, risico en facturatie. Het kan hier gaan over ZZP’ers die wij voor u werven maar ook over ZZP’ers die u zelf werft of die al werkzaam bij u zijn en waarbij u toch terughoudendheid voelt over de risico’s die dit met zich kan meebrengen onder de nieuwe wet DBA.

Na de invoering van de wet DBA heeft Projob ervoor gekozen om te werken met de zogenoemde Modelovereenkomst Tussenkomst, naar de richtlijnen van de Belastingdienst. Door met dit model te werken kunnen wij het risico op naheffingen bij organisaties die met ZZP’ers willen werken wegnemen. 


Hoe werkt dat voor u als u wilt dat wij ZZP’ers voor u werven en selecteren en factureren?

 1. Projob werft vakspecialisten in het gebied van: Finance, HR, Marketing & Communicatie, Administratieve ondersteuning (PA, Management Assistant, Legal Secretary), Coaching, Facilitair.
 2. Wij stellen u onze geselecteerde professionals voor, regelen de gesprekken en u maakt uw keuze.
 3. U heeft gekozen en wij maken de Modelovereenkomst Tussenkomst op volgens de richtlijnen van de belastingdienst, waarin Projob de opdrachtgever is en de ZZP’er de opdrachtnemer. De organisatie waarvoor de ZZP’er vanuit Projob gaat werken, wordt in deze overeenkomst niet vermeld.
 4. U ontvangt van ons een opdrachtovereenkomst die gebaseerd is op het Modelovereenkomst Tussenkomstmodel waardoor u gevrijwaard bent voor mogelijke naheffingen bij ‘vermoeden van een dienstverband, gezagsverhoudingen of schijnzelfstandigheid’. U tekent voor de dienstverlening die Projob aan u heeft geleverd als bemiddelaar en voor de administratieve afhandeling van de overeenkomsten en maandelijkse facturatie.
 5. De ZZP’er factureert zijn/haar uren maandelijks aan Projob, nadat die door u zijn geaccordeerd, en Projob betaalt deze uren aan de ZZP’er uit als opdrachtgever.
 6. Projob factureert aan u de uren voor het inlenen van een van onze ZZP’ers inclusief de fee die per uur is overeengekomen.


Hoe werkt dat voor u in het geval u zelf ZZP’ers heeft geworven en geselecteerd (of al bij u werkzaam heeft) maar u niet meer de rol wilt van opdrachtgever en daarbij risicodrager?

 1. Wij maken de Modelovereenkomst Tussenkomst op volgens de richtlijnen van de belastingdienst, waarin Projob de opdrachtgever is en de ZZP’er de opdrachtnemer. De organisatie waarvoor de ZZP’er vanuit Projob gaat werken, wordt in deze overeenkomst niet vermeld.
 2. U ontvangt van ons een opdrachtovereenkomst die gebaseerd is op het Tussenkomstmodel waardoor u gevrijwaard bent voor mogelijke naheffingen bij ‘vermoeden van een dienstverband, gezagsverhoudingen of schijnzelfstandigheid’.
 3. U tekent voor de dienstverlening die Projob aan u heeft geleverd door de rol van risicodrager van u over te nemen en de administratieve afhandeling van de overeenkomsten en de maandelijkse facturatie.
 4. De ZZP’er factureert zijn/haar uren maandelijks aan Projob, nadat die door u zijn geaccordeerd, en Projob betaalt deze uren aan de ZZP’er uit als opdrachtgever.
 5. Projob factureert aan u de uren die de ZZP’er bij u gewerkt heeft inclusief de fee behorende bij de administratieve afhandeling van de overeenkomsten.

Het verschil:

 1. De vorm van dienstverlening. 
 2. De fee: Bij bemiddeling ligt die gemiddeld tussen de € 10,00 en 15,00 euro per uur (afhankelijk van duur van de opdracht, aantal te werken uren per week en hoogte uurtarief). 
  Bij uitsluitend overname van de rol als opdrachtgever en risicodrager voor uw eigen ZZP’ers: Hierbij is de fee gemiddeld tussen de € 5,00 en € 7,50 per uur (afhankelijk van duur van de opdracht, aantal te werken uren per week en risicofactoren). 
  Alle tarieven zijn exclusief 21% btw.

Wilt u meer weten?