Projob

General intelligence assessment (gia)

Een GIA is een set accurate, betrouwbare en onafhankelijk gevalideerde testen, waarmee inzicht wordt verkregen in hoe snel iemand nieuwe informatie, competenties of procedures in zich opneemt, onthoudt en toepast. Opleidingsniveau speelt doorgaans een belangrijke rol bij aanname, maar geeft geen inzicht in ontwikkelingspotentieel of talenten. Een GIA geeft juist eerder inzicht in potentieel dan in intelligentie. Een GIA kan online afgenomen worden.

Wanneer kiest u voor een GIA?
Een GIA kan antwoord geven op vragen als:

  • Kan deze persoon voldoen aan de functie-eisen?
  • Is deze persoon in staat problemen op te lossen?
  • Wat is het ontwikkelingspotentieel?
  • Kan deze persoon omgaan met de mentale uitdagingen die de functie biedt?
  • In welke mate is deze persoon vatbaar voor training?


Inzicht in het bekwaamheidsniveau maakt het mogelijk personen effectief te koppelen aan de functie-eisen. Als u weet op welk vlak ontwikkelpotentieel het sterkst aanwezig is dan kunt u de uitdaging voor verdere groei daar het meest succesvol bieden. Training kan effectief sterker ingezet worden.

Werkwijze en tarief

  • Wij sturen een mail met de link naar het online assessment, bestaande uit 5 testen en uitleg.
  • De test wordt online gemaakt, liefst in een gecontroleerde omgeving.
  • Duur van invullen: 45 minuten.
  • Er volgt een 1,5 uur durend persoonlijk gesprek met een coach waarin de uitkomst van het assessment wordt toegelicht.
  • Uitgebreide tekstuele rapportage en grafische scores.

Een GIA kost € 350,- excl. BTW.

De loopbaancoaches van Projob zijn gecertificeerd door Thomas International voor de afname en interpretatie van een GIA.