Projob

Golden personality Type profiler

De Golden is een type persoonlijkheidsvragenlijst die gebaseerd is op bekende persoonlijkheidstheorieën; de theorie van Carl Jung over ‘psychological types’, de grondbeginselen van de Trait theoretici en het ‘Big Five’ persoonlijkheids-model. In tegenstelling tot de vier traditionele hoofddimensies die Jung definieert, bevat de Golden een vijfde hoofddimensie; Tense (Gespannen) versus Calm (Kalm). De toegevoegde waarde van deze dimensie is dat nagegaan kan worden wat de invloed van dagelijkse stressfactoren op iemands prestaties op de werkvloer is.

Wanneer kiest u voor de Golden?

De Golden kan ingezet worden voor ontwikkelvraagstukken, coaching, interpersoonlijke en ‘people-skills’-training, conflictoplossing, loopbaan- en opleidingsadvies, relatiecounseling en teambuilding. Het rapport wordt gebruikt om in gesprek te gaan over de kwaliteiten en groeimogelijkheden en motivatiebronnen. Er zijn geen goede of minder goede typen; over alle typen worden o.a. sterke kanten, groeimogelijkheden, motivatiebronnen, demotiverende factoren en de communicatiestijl beschreven.

Werkwijze en tarief 

  • Wij sturen een mail met de link naar de online vragenlijst.
  • De test wordt online gemaakt, liefst in een gecontroleerde omgeving.
  • Duur van invullen: 25 minuten.
  • Er volgt een 1 uur durend persoonlijk gesprek met een coach waarin de uitkomst van de rapportage wordt toegelicht.
  • Zeer uitgebreide tekstuele rapportage en grafische scores op alle dimensies en subschalen.

De Golden kost € 250,- excl btw.

De loopbaancoaches van Projob zijn gecertificeerd door Pearson voor de afname en interpretatie van de Golden Personality Type Profiler.