Projob

levensfaseplus programma

Voor en over vrouwelijke werknemers tussen 40-65 jaar

Waarom een LevensfasePlus programma


Duurzame inzetbaarheid
: heeft de afgelopen tien jaar veel aandacht gekregen.
Levensfasebeleid: is vaak gericht op arbeidsvoorwaarden zoals zwangerschapsverlof, zorgverlof en wel of niet vervroegde uittreding.
Nu is het tijd voor: het aanscherpen van de combinatie van Levensfasebeleid en Duurzame inzetbaarheid. 

Op dit moment gaat de aandacht om de combinatie Levensfasebeleid en Duurzame inzetbaarheid aan te scherpen met name naar: vrouwelijke werknemers tussen 40-65 jaar.

Direct naar ons programma?

Waarom deze groep?

Feit

De arbeidsparticipatie van vrouwen is sinds de zeventiger jaren enorm gestegen: van 35,1 naar 65,1%. 
De verwachting is dat de omvang van deze groep alleen maar groter zal worden. Het opleidingsniveau van vrouwen is ook gestegen, het is dus qua omvang en kennis een onmisbare groep arbeidskrachten.

Feit

In deze levensfase krijgen werkende vrouwen naast het werk meer rollen dan ooit toebedeeld. Denk aan: kostwinner (de meeste scheidingen vallen in deze groep), langer durend ouderschap voor inwonende kinderen (vanwege woningtekort), oma, mantelzorger (waarin een toenemend beroep op deze groep wordt gedaan vanwege bezuiningen in de zorg).

Feit

De fysieke verandering in deze levensfase is de overgang, een hormonale verandering die veel invloed kan uitoefenen. Symptomen worden niet altijd herkend en leiden dan tot onnodig ongemak en niet optimaal kunnen functioneren. Op de werkvloer is de overgang nog steeds een taboeonderwerp,  waardoor onbegrip ontstaat en voor de betreffende medewerker een gevoel van isolement. Ziekteverzuim en uitval zijn vaak het resultaat.

Conclusie
Als er geen aandacht aan deze groep in deze levensfase wordt geschonken dan is duurzame inzetbaarheid moeilijk haalbaar en kunnen kosten van uitval en ziekteverzuim hoger dan ooit worden, aangezien deze groep ook langer moet doorwerken dan ooit tevoren.

Mooie ontwikkeling
Het is mooi dat er erkenning op gang komt dat er meer ondersteuning aan deze groep geboden moet worden èn aan organisaties om die ondersteuning uit te kunnen rollen en zo kosten van uitval en ziekteverzuim te beperken. 

Projob biedt een onderscheidend en compleet LevensfasePlus programma aan waar vitaliteit plus (loopbaan)coaching plus life coaching in voorkomen plus specialistische en gedegen arbeidsmarktkennis. De wereld verandert en de arbeidsmarkt is daarmee volop in beweging. De groep werkende vrouwen tussen 40-65 jaar maakt een groot onderdeel uit van de toekomstige arbeidsmarkt en moet zich daarop kunnen voorbereiden om duurzaam inzetbaar te blijven. Ook voor organisaties is deze kennis van essentieel belang. Het is een onderscheidend onderdeel wat Projob heeft toegevoegd aan het LevensfasePlus programma en maakt het compleet. 

LevensfasePlus programma

Voor ieder van de programmaonderdelen werkt Projob uitsluitend met specialisten met jarenlange ervaring, opleidingen en deskundigheid.

Wilt u meer weten?

Over ons totale LevensfasePlus programma of over een van onze presentaties,
 trainingen of coachingsmogelijkheden uit dit programma?

Voor persoonlijke toelichting of meer informatie kunt u ook bellen naar:
 020-5738333 en vragen naar Marieke Verhagen of Marja Beumer
of klik hieronder.