Projob

Loopbaanscan

De snel veranderende wereld maakt dat veel organisaties zich in een constante status van beweging bevinden. Dit vraagt van medewerkers zelfreflectie, onderzoek en zelfregie op hoe zij zich kunnen ontwikkelen, wat passende mogelijkheden zijn en hoe zij zich kunnen aanpassen aan de steeds veranderende omstandigheden.

De loopbaanscan geeft inzicht in persoonlijkheid, capaciteiten, drijfveren, sterktes & zwaktes en ambities. Onderbouwd door gevalideerde testen en een kritisch coachingsgesprek, krijgt de medewerker handvatten om regie te pakken in eigen loopbaan en werksituatie. 
Vragen als: Hoe verhoud ik me tot de veranderingen, past deze nieuwe rol bij me en waar kom ik het best tot mijn recht, komen aan bod. 

Op basis van de opgedane inzichten kan de deelnemer bewust een stap zetten, een stap in lijn met de organisatie, maar ook een stap naar buiten. De inzichten zijn voor de deelnemer en worden niet gedeeld met de organisatie, tenzij de deelnemer daartoe zelf het initiatief neemt.

De loopbaanscan kan worden ingezet bij:

  • 1e stap om in beweging te komen
  • Verduidelijking ontwikkelrichting
  • Afstemming potentieel en functie-eisen
  • Objectieve ondersteuning in een loopbaanbegeleidingsprogramma
  • Mobiliteit als organisatiedoelstelling

Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken.
Ontwikkeling van medewerkers versterkt een organisatie.

Werkwijze en tarief

  • Wij sturen een mail met link naar de online vragen lijst.
  • Duur van invullen: 60/90 minuten.
  • Er volgt 1 uur durend persoonlijk gesprek met een coach, waarin de uitkomsten en het rapport wordt toegelicht.
  • Uitgebreide rapportage en grafische weergaven/scores.

Een loopbaanscan kost 450,00 excl. btw.

De loopbaancoaches van Projob zijn gecertificeerd door HR Organizer voor de afname en interpretatie van de loopbaanscan.