Projob

mediation

Wat is Mediation?

Mediation is een methode waarbij een neutraal persoon - de mediator - bemiddelt bij een conflict tussen twee of meer mensen. De betrokken partijen gaan onder begeleiding van de mediator zelf op zoek naar de beste oplossing voor een probleem. Tijdens deze gesprekken krijgt iedereen de kans om zijn verhaal te doen en wensen en belangen uit te spreken voor een mogelijke oplossing. De mediator zoekt samen met partijen naar oplossingen en bespreekt wat er nodig is om daar toe te komen.

Mediation kan uitkomst bieden wanneer er sprake is van onderlinge conflicten, bijvoorbeeld:


Bij een stagnerende samenwerking en het belang om tot nieuwe afspraken hierover te komen.

Bij verstoringen in werkgevers-werknemers-relaties, wat zich kan uiten in langdurig ziekteverzuim of onenigheid over arbeidsvoorwaarden.

Bij re-integratie (intern of extern).

Wanneer men een dienstverband met een wederzijds goed gevoel wil beëindigen.

Om een oplossing voor weerstand of conflicten te vinden, is het soms nodig om eerst een confrontatie aan te gaan. Deze confrontatie kan lastig zijn, maar biedt tevens kansen om de oplossing voor een probleem te vinden of om weer op goede voet met elkaar verder te kunnen. Soms is een derde, onafhankelijke partij nodig om dit proces te begeleiden en gezamenlijk tot deze nieuwe kansen te komen.


Wie is de mediator?

Paulien Defoer is zelfstandig MfN mediator, beleidscoördinator voor de Stichting Mediation in Strafzaken en vrijwillige buurtbemiddelaar voor Beterburen Amsterdam. Zij werkt in cocreatie met Projob. Als mediator en co-mediator richt zij zich o.a. op arbeids- en organisatiezaken. 

Paulien zoekt de opening daar waar het juist vastloopt of dichtslibt. Zo ontstaat de mogelijkheid om recht te doen aan opgekropte emoties of een ander licht te werpen op aannames en overtuigingen. Als dit gebeurt, is er weer ruimte voor communicatie, herstel en oplossingen.

Paulien werkt vanuit een grote betrokkenheid met mensen en organisaties. Als mens is zij onbevooroordeeld, eerlijk, aanhoudend en kan zij heel sterk genieten van het hier en nu. Haar manier van werken kenmerkt zich door luisteren, absorberen, analyseren en zorgvuldig handelen. Deze combinatie van wie zij is en hoe ze werkt, komt volledig tot zijn recht in de rol van mediator.

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen?