Projob

Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is geen test. Het is een nauwkeurig onderzocht en gevalideerd psychotechnisch instrument dat online ingevuld kan worden en snel en eenvoudig inzicht geeft in iemands werkgedrag, manier van communiceren, motivatie, sterke kanten en welke bijdrage deze persoon op grond hiervan kan leveren aan de organisatie. De inzichten die worden verkregen op basis van de PPA leiden tot meer begrip en waardering voor onderlinge verschillen in werkstijl. De communicatiestijl kan effectief worden aangepast.

Wanneer kiest u voor een PPA?

De PPA kan worden ingezet bij:

  • selectie en aanname van nieuwe medewerkers;
  • het bepalen van ontwikkelingspotentieel;
  • het samenstellen van teams;
  • het ondersteunen van onderpresterende medewerkers;
  • het inzichtelijk maken van spanningen of onduidelijkheden;
  • het ontwikkelen van motiverende beloningssystemen.


Een organisatie is zo sterk als de mensen die er werken. Werving, selectie, ontwikkeling en binding van de juiste mensen versterkt uw organisatie.

Werkwijze en tarief

  • Wij sturen een mail met de link naar de online vragenlijst.
  • Duur van invullen: 7-8 minuten.
  • Er volgt een 1 uur durend persoonlijk gesprek met een coach waarin de analyse van het persoonlijke profiel wordt toegelicht.
  • Uitgebreide tekstuele rapportage en grafische scores.


Een PPA kost € 350,-  excl. btw.

De loopbaancoaches van Projob zijn gecertificeerd door Thomas International voor de afname en interpretatie van een PPA.