Waarschuwing voor vacaturefraude! Lees meer

Projob

Groepsimmuniteit of groepsvitaliteit?

Het is weer tijd om aandacht te geven aan de werkende vrouw in de levensfase waarin de overgang een rol speelt. Hoe blijft deze groep werknemers vitaal en inzetbaar op een arbeidsmarkt vol onzekerheden?

Al een paar jaar, werken Marja Beumer, Alette Mulder en ik samen aan het versterken van de vitaliteit van de werkende vrouw. Met ons levensfaseplusprogramma richten we onze aandacht vooral op de werkende vrouw in de levensfase waarin de overgang een actieve rol heeft. 

Onze presentaties en speciale workshops zijn gericht op het vergroten van kennis over de werking en invloed van hormonen, leefstijl en stressfactoren op de inzetbaarheid van deze onmisbare groep op de arbeidsmarkt.  

Wij delen kennis met deze vrouwen, leidinggevenden en HR professionals vanuit ons eigen professionele invalshoek: Marja als arbeidsdeskundige, ondernemer en werkgever, Alette als hormoondeskundige en orthomoleculair specialist en ikzelf als loopbaan- en lifecoach, deskundig in het begeleiden van vraagstukken over werkdruk, stress en burn-out verschijnselen en/of samenwerkingsissues in privé en/of werkrelaties. 

Groepsimmuniteit of groepsvitaliteit?

Nu merken we dat in deze Coronatijden de dialoog over welzijn wat verstomt en plaats moet maken voor het gezondheidsvraagstuk dat we met elkaar moeten oplossen: gecontroleerd werken aan groepsimmuniteit! 

Echter nu de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor velen van ons stress opleveren is het belangrijk om een nieuw evenwicht te vinden zowel op fysiek, emotioneel als mentaal vlak. Er spelen diverse vragen; Behoud ik mijn baan, hoe ga ik om met thuismanagement van mijn gezin, hoe combineer ik alle taken, hoe kan ik me nu het beste ontwikkelen als veel onzeker is? Deze vragen komen voor de werkende vrouw met overgangsklachten bovenop de ontregeling in de hormoonhuishouding. Deze combinatie van stress en overgang gaan slecht samen en daarom is het bespreekbaar maken van deze interne onbalans juist nu heel belangrijk.

Helende zorg

Zeker voor de werkende vrouw met overgangsklachten, zijn handreikingen die kunnen bijdragen aan welzijn, vitaliteit en mentale stabiliteit belangrijk. 

Wat zijn de relevante factoren om je gezond en vitaal te voelen in tijden van onzekerheid en dreiging? Wat speelt er bij jou in deze levensfase wat jou ontregelt en verstorend werkt op jouw interne evenwicht? Welke invloed heb jezelf om je weer beter te voelen. Kun je patronen doorbreken of aanpassen door middel van aangepaste voeding en leefstijlveranderingen?

Organisatie van de toekomst

Naar mijn idee is de relevante vraag voor ons allemaal hoe we kunnen bijdragen aan groepsvitaliteit. Zowel werkgevers als werknemers hebben samen te kijken hoe we in alle levensfasen vitaal en inzetbaar blijven en daarmee de economie draaiende houden. We hebben iedereen nodig, juist in deze tijd! Ook de werkende vrouw in de levensfase waarin de overgang actief aanwezig is! Vooral als we ons realiseren dat er veel vrouwen in de vitale beroepen werken.

Marja, Alette en ik voelen ons geroepen om de dialoog niet te laten verstommen. We nodigen u dan ook graag uit om met ons in gesprek te gaan over dit zo belangrijke onderwerp!